Online Law school

Законопроект 2194, який вже став Законом

правова новація сучасного законотворця
Стислий правовий аналіз Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» від 28 квітня 2021 року № 1423-IX, опублікований 26 травня 2021 року у газеті «Голос України» № 96 (7596).
— З чого складається Закон?
— Закон складається із двох розділів, перший вміщує перелік нормативно-правових актів, до яких пропонується внесення змін, другий – термін набрання чинності закону, доручення, що зумовлені його прийняттям та перелік нормативно-правових актів, які втрачають чинність.
— Коли Закон набирає чинності?
— Закон набрав чинності з дня, наступного за днем його опублікування, а саме 27.05.2021, із зазначенням винятків щодо набрання чинності їх окремими частинами.
— У які нормативно-правові акти пропонується внесення змін у зв'язку з прийняттям Закону?
— Наводимо перелік нормативно-правових актів, до яких пропонується внесення змін Законом із зазначенням порядкового номера пункту для полегшення подальшого деталізованого аналізу та опрацювання розділів:
— Що Закон встановлює?
— Законом установлено, що:
 • особи, які отримали кваліфікаційний сертифікат інженера-геодезиста до набрання чинності цього Законом, вважаються такими, що можуть виконувати топографо-геодезичні і картографічні роботи за всіма напрямами (крім топографо-геодезичних і картографічних робіт при здійсненні землеустрою) (набрання чинності з 27.05.2021);
 • до визнання в установленому порядку саморегулівних організацій у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, включає до складу Кваліфікаційної комісії, зазначеної у статті 51 Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність", висококваліфікованих фахівців, делегованих об'єднаннями громадян, асоціаціями, навчальними закладами, що здійснюють громадську, професійну та освітню діяльність у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, у кількості, яку відповідно до цієї статті має делегувати саморегулівна організація. Такі особи виключаються із складу Кваліфікаційної комісії з дня надання громадській організації статусу саморегулівної організації у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності (набрання чинності з 27.05.2021);
 • повноваження Кваліфікаційної комісії, діяльність якої передбачена Законом України "Про землеустрій", у складі, що діяв до набрання чинності цим Законом, вважаються припиненими (набрання чинності з 27.05.2021);
 • науково-проектна документація у сфері охорони культурної спадщини, затверджена до набрання чинності цим Законом, зберігає чинність. Внесення змін до такої документації допускається за умови приведення її у відповідність із вимогами цього Закону (набрання чинності з 26.05.2022);
 • зони охорони пам'яток культурної спадщини, не визначені до набрання чинності цим Законом, встановлюються відповідно до Закону України "Про охорону культурної спадщини" (набрання чинності з 26.05.2022);
 • документи, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, містобудівні умови та обмеження забудови земельних ділянок, розташованих у межах територій, на яких відповідно до Закону України "Про охорону культурної спадщини" (у редакції відповідно до змін, внесених цим Законом) встановлюються обмеження у використанні земель, видані відповідно до законодавства, яке діяло до набрання чинності цими змінами, зберігають чинність до завершення будівництва відповідних об'єктів (набрання чинності з 26.05.2022);
 • документи, що дають право на встановлення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, стаціонарних конструкцій для розміщення зовнішньої реклами та на виконання робіт із благоустрою у межах територій, на яких відповідно до Закону України "Про охорону культурної спадщини" (у редакції відповідно до змін, внесених цим Законом) встановлюються обмеження у використанні земель, видані відповідно до законодавства, яке діяло до набрання чинності цими змінами, зберігають чинність до завершення їх дії (набрання чинності з 26.05.2022);
 • межі та режими використання пам'яток культурної спадщини, зон охорони, історичних ареалів населених місць, буферних зон, у тому числі ті, що зазначені в історико-архітектурних опорних планах, визначені до набрання чинності цим Законом, зберігають чинність до визначення нових меж та режимів використання зон охорони, історичних ареалів населених місць, буферних зон відповідно до цього Закону. Межі та режими використання пам'яток культурної спадщини, не визначені до набрання чинності цим Законом, встановлюються відповідно до Закону України "Про охорону культурної спадщини" (набрання чинності з 26.05.2022).
  — А що вказують прикінцеві та перехідні положення?
  — Прикінцеві та перехідні положення визначають, що набрання чинності Закону не є одномоментним та пов'язаний із наступними датами:
  Більш детально про законопроект 2194, який вже став законом можна дізнатися більш детально на безкоштовному вебінарі "Законопроект 2194, який вже став Законом"
  Ірина Цвігун
  Начальниця юридичного управління Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області, кандидатка юридичних наук.
  © 2021 Online Law School
  КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
  Про курси та навчання:
  +380 (67) 539 52 66
  info@onlinelawschool.pro

  Для скарг і пропозицій:
  +380 (97) 951 87 25
  (Радейко Роман, CEO)