ТЗНПК.
Поради від тих, хто зміг!

Тест загальної навчальної правничої компетентності -

це один із трьох тестів ЗНО, які потрібно скласти для поступлення на магістерський рівень
за спеціальностями Право та Міжнародне право.


ТЗНПК складається з трьох секцій, що сукупно містять 30 тестових завдань:
Секція 1. Критичне мислення - 12 завдань
Секція 2. Аналітичне мислення - 9 завдань
Секція 3. Логічне мислення - 9 завдань

Час виконання ТЗНПК – 75 хвилин. Час виконання тестових завдань однієї секції обмежений 25 хвилинами, а після завершення однієї секції повертатись до попередніх - заборонено.


Секція 1.
Критичне мислення

Мета тестових завдань цієї секції – виміряти здатність вступника ефективно застосовувати навички критичного мислення при роботі з великими за обсягом і складними за змістом текстами різної тематики.

У цьому блоці завдання виглядають наступним чином:

Прочитайте текст і виконайте завдання
(1) Багато хто нині намагається виправдати цілком меркантильні вчинки (плагіат) «віяннями часу» та «веліннями доби» (постмодернізмом). Що ж, розберімося із цим.
(2) Проблема в грі. Точніше в зумисному небажанні розрізняти, де можна гратися, а де це порушує правила інших, серйозніших ігор. У царині письменства щось може пасувати художній літературі, але є неможливим у науці.
(3) Інтертекстуальність, що є наскрізною рисою постмодерної літератури, означає глобальну розмову автора з тими, хто писав до нього. Урешті, цей процес відомий давно - просто нині він стає особливо інтенсивним. Алюзія як натяк на текст попередника, ремінісценція, що містить більш поширене пригадування раніше написаного, відверті цитати та й художні містифікації як крайній вияв інтертекстуальності - увесь цей інструментарій інтелектуального письма має на меті якраз упізнавання тих, із ким ведемо літературний діалог. Загальна мета інтертекстуальності, тобто вкраплення одних текстів в інші, полягає в актуалізації позиції, сюжетів чи прийомів давніших авторів. А для читача це, знову ж, цікава гра: чи впізнає він приховану цитату? чи проведе паралелі й зрозуміє натяк автора? Прекрасний спосіб потішитися власною начитаністю та багатством знань - дрібка нарцисизму і для архітектора тексту, що порозкладав у тексті принадних шоколадних зайчиків, і для читачів, які їх познаходять. Повторю: сенс гри саме в тому, щоб цитати знайти й успішно згамати.
(4) У художній літературі, як і в кожному мистецтві, дозволені будь-які експерименти, адже це ігрове й довільне витворення умовної дійсності. Тому авторам ніщо тут не перепона – крім Бернської конвенції з питань авторського права.
(5) Поза умовним світом художнього твору автори існують як фізичні індивіди та правові суб'єкти. Якщо автор, за постмодерними концепціями, «помирає» як суверенний творець, то в правовому він живе ще 50-80 років після фізичної смерті. Юристи - народ серйозний добре вміють розрізняти художній твір, що бавиться ремінісценціями, і рукопис, який містить без дозволу закопіпащені сторінки.
(6) Що вже казати про науку й академічну сферу! Тут з усього згаданого вище арсеналу художніх засобів виживає лише суха цитата, яка заявляє про себе лапками, іншим шрифтом і обов'язковим покликанням на джерело. Але загальна мета тут схожа: дивіться, каже автор наукового опусу, я читав оту книгу, я знаю позицію того і того дослідника (я розумний), бачите, ця цитата підтверджує мої тези (я знову розумний), а зараз я буду полемізувати з авторитетами (я сміливий і розумний). Якщо без жартів, то лише в такий спосіб існує наукове, вивірене знання.
(7) Слово «плагіат» походить від латинського «plagiatus», що значить «украдений», і, відповідно, від «plagiare» - «грабувати», але мені завжди уявлялося, шо воно має щось спільне з англійським «plague» – «чума». У плагіату такі ж руйнівні наслідки. На відміну від художніх прийомів, описаних вище, це дослівне копіювання чужого тексту з рівночасним усуненням його автора. Плагіатник приховуватиме факт копіювання, адже такий учинок свідчитиме, що він сам не може так написати або не хоче гаяти на таке свій час. Якщо замислене йому вдасться, усі, хто чесно пишуть тексти, автоматично стають дурнями. Бо нащо ж так мучитися?
(8) Коли я писав, що є щось спільне між плагіатом і чумою, то цілком мав на увазі, що в нашій науці зараз мор - жахлива та тривала пошесть. Украй сумно, бо бачимо, що епідемія списування охопила майже весь організм нашої науки, яку й наукою в такому разі назвати складно. Але скандали, які останнім часом ми спостерігаємо, означають також, що ми бачимо хворобу як хворобу, яку треба лікувати. І я навіть вірю в доволі швидке одужання. Адже прийшли ж колись серйозні люди-юристи і таки примусили більшість «благородних піратів» після десятка-двох позовів купувати авторські права. Плагіат є кодифікованим злочином, і з ним, не сумніваймося, будуть боротися.
За Р. Семковим

Автор у тексті різновидами інтертекстуальності називає все, ОКРІМ:
А. Алюзія
Б. Ремінісценція
В. Плагіат
Г. Містифікація
Д. Цитата

(ТЗНПК 2020 року – основна сесія)
Загалом завдання в даній секції можуть охоплювати такі діяльнісні аспекти:
 • визначення теми, ідеї, логіки та ін.;
 • розпізнавання інформації, яка явно стверджується або яка може бути виведена з наявної;
 • виявлення значення або мети використання певних елементів у тексті;
 • визначення взаємозв'язку даних;
 • установлення принципів, які застосовуються, аналогій до тверджень або аргументації;
 • з'ясування ставлення автора або інших суб'єктів до обговорюваного тощо.

Секція 2.
Аналітичне мислення

Мета тестових завдань цієї секції – вимірювання здатності вступника аналізувати даній правила оперування з ними з метою визначення, що є істинним або що може бути істинним.

У цьому блоці завдання виглядають наступним чином:

Прочитайте опис ситуації та умов до неї й виконайте завдання.
Кандидат на посаду має пройти співбесіди із шістьма керівниками компанії - Кирилом, Мартою, Нестором, Оленою, Романом і Соломією. Співбесіди відбудуться з понеділка по суботу. Щодня передбачена одна співбесіда з певним керівником компанії відповідно до таких умов:
1) співбесіда із Соломією має відбутися в понеділок або вівторок;
2) співбесіда з Романом буде наступного дня після співбесіди з Оленою;
3) співбесіда з Нестором має відбутися раніше, ніж з Оленою;
4) якщо співбесіда з Оленою відбудеться в четвер, то співбесіда з Кирилом буде в суботу;
5) співбесіда з Нестором не відбудеться ні в четвер, ні в суботу.

Якщо співбесіда з Мартою відбулася у вівторок, то всі наведені нижче твердження можуть бути істинними, ОКРІМ:
А. Співбесіда з Романом відбудеться в четвер.
Б. Співбесіда з Романом відбудеться в п'ятницю.
В. Співбесіда з Романом відбудеться в суботу.
Г. Містифікація
Д. Співбесіда з Кирилом відбудеться в четвер.

(ТЗНПК 2020 року – додаткова сесія)
Завдання цієї секції стосуються трьох мікротекстів (до 125 слів), які описують певні ситуації й умови до них. До кожної з 3 ситуацій пропонується по три завдання, які передбачають застосування дедуктивного аналізу за такими діяльнісними аспектами:

 • з'ясування того, чи задовольняють певні множини з визначеними відношеннями між елементами заданим умовам;
 • конструювання варіантів множин, які задовольняють заданим умовам;
 • визначення всіх варіантів множин, які задовольняють заданим умовам;
 • установлення загальних властивостей всіх множин, які задовольняють заданим умовам тощо.


Секція 3.
Логічне мислення

Мета тестових завдань цієї секції – виміряти здатність вступника аналізувати, оцінювати, доповнювати судження, міркування, аргументацію, викладені звичайною мовою.
Завдання цієї секції стосуються мікротекстів (до 100 слів) різноманітного змісту, узятих із наукових, публіцистичних та інших джерел. До кожного з 9 мікротекстів пропонується одне завдання, яке передбачає актуалізацію таких діяльнісних аспектів:

 • розпізнавання складових аргументації;
 • визначення подібності й відмінності в моделях аргументації;
 • побудова обґрунтованих умовиводів,;
 • знаходження аналогій;
 • визначення точок розбіжностей різних міркувань;
 • визначення впливу нових даних на аргументацію тощо.

У цьому блоці завдання виглядають наступним чином:

Прочитайте мікротексти й виконайте завдання
Ведучий програми: Бельгія демонструє приклад мультикультурної, економічно успішної країни, де є три державні мови: французька, голландська й німецька. Носії різних культур живуть у злагоді, успішно використовуючи своє культурне різноманіття. Розташування Єврокомісії, Ради Європи та парламенту Євросоюзу в столиці Бельгії - Брюсселі для всіх громадян ЄС є символом міжкультурної злагоди.
Політичний аналітик: Сучасна політична модель Бельгії є наслідком століть запеклих війн, зокрема Першої та Другої світових, і складних компромісів між представниками різних культур. Бельгія переживає перманентні політичні кризи, десятиліттями маючи проблеми з формуванням уряду, причиною яких є політичні суперечності між франкомовною Валлонією, голландськомовною Фландрією та німецькомовною автономною областю. Від розпаду країну втримує королівська влада й неможливість вирішити проблему Брюсселю, переважну частину якого становить франкомовне населення, але який розташований у голландськомовному кантоні.

Яке твердження найбільш точно відбиває розбіжність у поглядах ведучого програми та політичного аналітика?
А. Бельгія є економічно розвиненою країною.
Б. Брюссель обрано місцем розташування Європарламенту як символ успішності мультикультурності в сучасному світі.
В. Злагода між представниками різних культур визначила економічний успіх Бельгії.
Г. Бельгія переживає перманентну політичну кризу внаслідок об'єднання різних культур.
Д. Важливим фактором збереження державності Бельгії є розташування в Брюсселі багатьох політичних інститутів Євросоюзу.

(ТЗНПК 2020 року – додаткова сесія)
Для того, щоб краще підготуватися до частини ЗНО з ТЗНПК ми зібрали для вас найцінніші поради від людей, яким вдалось скласти це тестування дуже добре!
Велосипед вже придуманий. ТЗНПК зовсім не перший, не єдиний і не найскладніший тест для випробування правничих скілів. Можна шукати і знаходити багато українських посібників для підготовки чи вигадувати свої стратегії, однак, найкращий спосіб потренуватись - взяти курс зі складання LSAT (Law School Admission Test - тест для вступу у правничі школи США) на Khan Academy. Тоді як структура нашого ТЗНПК (сутність блоків) майже ідентична LSAT, на Khan Academy ви отримаєте безкоштовний доступ до сотень тестів, змогу скласти графік підготовки, купу інтерактивних матеріалів із поясненнями і розбором помилок/правильних відповідей до кожного завдання і багато іншого. Зрештою, це дозволить Вам сісти на два стільці - чудово підготує до ТЗНПК (після виконання такого масиву завдань, наші тести будуть видаватись лузанням насіння) і потренує англійську (всі завдання саме нею). Додаткові пояснення деяких завдань є на YouTube у вільному доступі - там точно зможете знайти ту саму омріяну людину, яка пояснить як слід.


Розвиваємо емоційний інтелект. Хоч Ви не можете передбачити завдання, які будуть у Вас під час тесту, Ви точно можете працювати над своїм ставленням до процесу. Я йшов на тест із деяким азартом, щоб побачити, що там буде цікавого. Пам'ятайте, що тест - це лише тест, сприймайте його, як гру, як нагоду потренувати мозок, як цікавий спосіб подивитись на речі з іншою логікою, і знову ж, з азартом, щоб пройти випробування успішно. Хвилювання лише зіпсує Вам враження від гри. Це ж стосується нарікання - не нарікайте на завдання (і взагалі менше нарікайте на життя ????, просто уявляйте, що такі умови гри, і Вам треба за ними рухатись.


Працюйте разом. Найкращий спосіб зрозуміти чи запам'ятати - вирішувати завдання разом. Запросіть своїх друзів чи колег долучитись до процесу (вони не обов'язково мають бути правниками) і разом обговорювати відповіді. Навіть якщо Ви особисто можете моментами не розуміти логіку певного тесту, у Вашому колі точно знайдеться людина, яка мислить, як автор. Вона і зможе розширити Ваш погляд на логіку речей. І, звісно, робіть процес кумедним і навіть іронічним, ще й у різних місцях - дистанційно чи в барі/кав'ярні, якщо дозволяють карантинні умови. Навчання не повинне бути каторгою, і сприйняття, знову ж, залежить лише від Вас.


Take your time. Хоч часовий ліміт ТЗНПК - важливий фактор для врахування, він не повинен бути ключовим на перших етапах підготовки. Поки Ви вчитесь вирішувати тести, не обмежуйте себе часом, робіть це лише на пізніх стадіях і теж помірковано. На самому тесті не дайте фактору часу стати вирішальним. Тримайте руку на пульсі, але фокусуйтесь в першу чергу на змісті завдань. Фразу take your time можна використати ще для однієї поради - відкладіть будь-яку підготовку за два-три дні до тесту. Дайте собі спокій - повний, від роботи, навчання чи інших клопотів.


Довіряйте собі. Це остання порада, але вона найважливіша. Ваш мозок добре знає, що робити (краще, ніж Ви собі уявляєте). І якщо інтуїція підказує, що якийсь із варіантів тесту є більш вдалим, вона, найімовірніше, має рацію. Навіть не думайте повертатись і виправляти відповіді. Якщо Ви схибите на якомусь етапі, Ви принаймні будете знати, що мали власне трактування відповіді і це був Ваш свідомий і обґрунтований вибір. Пояснюйте кожну свою відповідь для себе самих. Найневдаліший варіант - обирати відповіді навмання без жодних обґрунтувань в голові.
Максим Віщик, студент НАУКМА, Junior Legal Consultant with Global Rights Compliance LLP.
(склав ТЗНПК у 2020 році на 200 балів)
- не витрачайте час на одне завдання, якщо не знаєте - йдіть далі;
- до аналітичного мислення краще готуватись вирішуючи подібні задачі і засікаючи час;
- деякі задачі можна вирішити скоріше, просто перебираючи варіанти (здебільшого в логічному мисленні);
- у критичному мисленні я спочатку читала питання, а потім вже шукала відповіді на них у тексті - робіть так і ви;
- навіть якщо одразу знайшли правильну відповідь, варто перевірити і виключити всі інші варіанти.

Я навряд чи можу поділитись якоюсь конкретною мудрістю, але навіть загальні поради можуть бути корисними!
Марина Ковтун-Сальнікова, студентка КНУ ім. Т. Шевченка
(склала ТЗНПК у 2020 році на 200 балів)


Тести. Мабуть, найбільш очевидна порада , але найголовніше при підготовці – це переглянути і скласти минулорічні завдання. Саме такий спосіб є найдієвішим та дозволить зрозуміти свій рівень.

Час. Проходячи тести вперше, не потрібно зважати на час, однак , до прикладу, останні два тести, які залишаться, рекомендую ставити таймер. Особливо звернути увагу на перший блок, адже він наймасивніший і саме на ньому людям часто не вистачає часу.

Математика. Логіка- це математика. Переглядаючи попередні тести, я помітила, що часто зустрічаються завдання з такого розділу математики як комбінаторика. Звичайно вони розраховані, щоб ми самостійно їх розв'язали чи навіть вивили формулу, але вважаю нікому не завадить вивчити дані формули раніше, допоможе зекономити час, і не забувайте поглянути про принцип – включень-виключень.

Уважність. Завжди читайте уважно завдання – це половина успіху. Не спішіть давати відповідь якщо побачите правильний варіант першим,обов'язково дочитайте інші. Однак,не зациклюйтесь на одному тесті, не знаєте , робіть інші. Не забудьте , залишити достатньо часу на перенесення відповідей.

Відпочинок. Нарешті найприємніша порада- відпочити. За день до ЄФВВ не потрібно вже нічого вчити, розслабтеся, також треба гарно виспатись. Зранку обов'язково поснідайте , можна для настрою і розслаблення послухати енергійну музику, до прикладу, Lipps Inc.-Funky Town)))

І наостанок, маленьке нагадування, візьміть із собою годинник. На жаль, у більшості аудиторій його немає, а постійне перепитування завадить концентрації, завдяки годиннику ви спокійно зможете контролювати час і не хвилюватись.

Юлія Білоножкіна, студентка ЛНУ ім. І. Франка
(склала ТЗНПК у 2020 році на 197 балів)

© 2021 Online Law School
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Про курси та навчання:
+380 (67) 539 52 66
info@onlinelawschool.pro

Для скарг і пропозицій:
+380 (97) 951 87 25
(Радейко Роман, CEO)