Зворотній зв'язок
Отримай чек-лист "10 порад як здати ЗНО з права".
Курс "Право. Підготовка до ЗНО"
вступникам у магістратуру за спеціальностями
081 "Право" і 293 "Міжнародне право"
Якщо ти хочеш отримати практичний досвід, без нудної теорії, здобути необхідні навички для старту успішної кар'єри, та отримати практичні кейси, яких не навчать в університеті, запрошуємо тебе на онлайн-курс "Право. Підготовка до ЗНО"
Тарас Бачинський, CEO of Online Law School
2020 - рік третина студентів провалила тест ЗНО
У 2020 р. єдине фахове вступне випробування з права не склали 4 142 учасника (29%), єдине фахове вступне випробування із загальних навчальних практичних компетентностей не склали 2573 учасника (18%). Тобто 1/3 студентів провалила тест та втратила змогу навчатися на магістратурі.
Програма курсу "Право. Підготовка до ЗНО" розроблена викладачем, який на практиці розуміє всі аспекти проведення ЗНО та знає всі підводні камені тесту. Ти будеш практикувати лише ті навички, які безпосередньо необхідні при складанні тесту ЗНО.
Про Курс "Право. Підготовка до ЗНО"
ONLINE LAW SCHOOL
Мета онлайн-курсу «Право. Підготовка до ЗНО» - допомогти вступникам у магістратуру за спеціальностями 081 "Право" і 292 "Міжнародне право" поглибити та закріпити набуті знання для складення єдиного фахового вступного випробування з права, іноземної мови та загальних навчальних правничих компетентностей.
Цей курс розрахований не на вивчення даних предметів як таких, а на допомогу саме у підготовці до ЗНО.

Він містить необхідні для підготовки теми, тести, задачі та довідкові матеріали.

Курс складається із 10 тем, тестових та відкритих завдань, допоміжних матеріалів. Матеріали побудовані відповідно до програми ЗНО, затвердженої МОН України
Кому підійде
Студентам
Для студентів 4 курсу юридичних спеціальностей, які планують продовжувати своє навчання на магістратурі за спеціальностями "Право" та "Міжнародне право".
Випускникам
Для випускників минулих років, які вирішили вступати на магістратуру у 2020 році за спеціальностями "Право" та "Міжнародне право".
Після курсу ти отримаєш
Нетворкінг і знайомства
Під час курсу ти матимеш змогу комунікувати з юристами-практиками, задавати їм питання.
Актуальні навички та знання з галузей права
Отримаєте знання у всіх галузях права, які необхідні для вивчення при підготовці до складання ЗНО на магістратуру та вказані в програмі ЗНО, затвердженої МОН України. Вся інформація завжди оновлюється і є актуальною та новою.
Не втрачаючи час
Ти не витрачаєш місяці на навчання, на інформацію, яка тобі потім не буде потрібною. Вчишся лише на перевіреній сотнею студентів інформації, отримаєш лише практичні навички від спікерів-практиків, які працюють у юридичній сфері по 10 років.
Знання у сфері загальних навчальних правничих компетентностей
Отримаєте знання з галузей критичного, аналітичного та логічного мислення, які необхідні при складанні ЗНО
Інформацію про тест з іноземної мови
Розглянете основні особливості писемного мовлення, розуміння мови на слух та читання.
Систематизований план навчання
Техніки, інструменти та навчальні матеріали, які допоможуть Вам успішно скласти ЗНО при вступі на магістратуру.
Про спікерів
Роман Радейко
Керівник курсу "Право. Підготовка до ЗНО"
Заступник декана магістратури з навчальної роботи Інституту права та психології Національного університету "Львівська політехніка".

Доцент кафедри адміністративного та інформаційного права, кандидат юридичних наук.

Голова Ради молодих вчених Інституту права та психології Національного університету "Львівська політехніка".

Автор "Блог Романа Радейка" про освіту і науку на aphd.ua.

Займається розробкою і проведенням лекційних та практичних занять, тематичних наукових та практичних тренінгів і семінарів на правову тематику.

Розробляє тематичні напрями підготовки студентів за спеціальністю 081 "Право" (ІТ-право, OSINT-техніки для юристів), враховуючи сучасні вимоги юридичної практики.

Володіє ґрунтовними знаннями та практичними навичками вибору сучасних форм і методів навчання. Має практику підготовки аналітичних звітів, організації і супроводження науково-практичних заходів.
Савчин Михайло
Спікер модуля "Конституційне право"

Доктор юридичних наук, директор Науково-дослідного інституту порівняльного публічного права та міжнародного права Ужгородського національного університету, радник Голови Конституційного Суду України (2008-2010).

Член Професорської ради Українського вільного університету, Мюнхен, Німеччина.

Автор курсу "Вступ до конституційного права" на платформі онлайн-курсів Prometheus.
Батан Юрій
Спікер модуля "Конституційне право"

Асистент кафедри конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія», молодший науковий співробітник науково-дослідної частини НУ «Одеська юридична академія».

Голова ради молодих вчених НУ «Одеська юридична академія».

Учасник авторського колективу та технічний редактор навчального посібника "Конституційне право України: прагматичний курс" (2017), укладеного за програмою ЗНО з конституційного права України.

Викладач навчальної дисципліни "Конституційне право України", спрямованої на додаткову підготовку до ЗНО для студентів 4 курсу університету.

Ірина Бойко
Спікер модуля "Адміністративне право. Адміністративне судочинство".

Кандидатка юридичних наук, доцентка кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Ірина Володимирівна є членкинею робочої групи Міністерства юстиції України з розробки проекту Закону «Про адміністративну процедуру» та експерткою Фонду народонаселення ООН.

Розробляє тестові завдання для складення кваліфікаційних тестів для кандидатів на посаду судді та кваліфікаційних іспитів для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні.


Карнаух Богдан
Спікер модуля "Цивільне право"
Кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Cпів-директор спільної магістерської програми «European and International Business Law» (спільно з Університетом Миколаса Ромеріса (Литва) і Університетом Савой Монблан (Франція)), підвищував кваліфікацію в Міністерстві освіти і науки України за спільною програмою з МГО «Універсальна екзаменаційна мережа» за темою «Основи тестології та розробки тестових завдань»
Цувіна Тетяна
Спікер модуля "Цивільне процесуальне право України"
Кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, докторант кафедри цивільного процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, директор Центру медіації Асоціації випускників Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, адвокат, медіатор.


Цувіна Тетяна неодноразово залучалася як національний та міжнародний експерт багатьма міжнародними організаціями, зокрема Програмою USAID "Нове правосуддя", Координатором проектів ОБСЄ, Проектом GIZ "Утвердження верховенства права у країнах Центральної Азії".


Автор понад 60 наукових праць з проблем міжнародних стандартів доступності правосуддя та права на справедливий судовий розгляд, реалізації принципів цивільного судочинства, впровадження альтернативних способів вирішення спорів, зокрема, медіації.
Головко Ольга
Спікер модуля "Кримінальне право".
Старша викладачка кафедри публічного права Національний технічнй університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, кандидат юридичних наук.

Займається розробкою і проведенням лекційних та практичних занять, тематичних наукових та практичних тренінгів і семінарів на правову тематику.

Переймає міжнародний досвід європейських колег щодо здійснення науково-освітньої діяльності.
Володіє ґрунтовними знаннями та практичними навичками вибору сучасних форм і методів навчання.

Має практику супроводження науково-практичних заходів, підготовки аналітичних звітів, налогодження міжнародного співробітництва.
Головко Михайло
Спікер модуля "Кримінальне процесуальне право України"
Кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального права та правосуддя юридичного факультету Чернігівського національного технологічного університету.

З грудня 1994 по грудень 2009 року проходив службу на слідчих та прокурорських посадах в правоохоронних органах України. З вересня 2012 року працює на юридичному факультеті Навчально-наукового інституту права і соціальних технологій Чернігівського національного технологічного університету.

Поряд з науковою та викладацькою діяльністю Головко М. Б. займається адвокатською діяльністю (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 483, видане на підставі рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури в Чернігівській області від 02.02.2010 р.).
Жукорська Ярина
Спікер модулів "Міжнародне право","Міжнародний захитс правв людини".
Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних відносин та дипломатії Навчально-наукового інституту міжнародних відносин ім. Б.Д. Гаврилишина Західноукраїнського національного університету.

Координатор Української асоціації міжнародного права у Тернопільській області.

Експерт Національного агентства з якості забезпечення якості освіти за спеціальностями «Право» та «Міжнародне право».

Член авторського колективу "Енциклопедії міжнародного права".

Засновник Клубу міжнародного права та міжнародних відносин «Factum».

Представник Західноукраїнського національного університету в Європейській асоціації юридичних факультетів (ELFA).

З 2018 року займається додатковою підготовкою студентів 4 курсу до здачі міжнародного права та міжнародного захисту прав людини блоку «Право» ЗНО при вступі до магістратури.

Активно впроваджує новітні форми навчання в освітній процес, а також організовує та проводить наукові та навчальні заходи, в тому числі міжнародні.

Медус Аліна
Спікер модуля "Іноземна мова".
2006-2007 р.р. - учасник програми обміну FLEX, має досвід навчання в американській школі.


З 2011 року працює в школі англійської мови Green Forest на посаді старшого викладача, проводить групові заняття із загальної англійської мови для дорослих з різними рівнями володіння мовою від A1 до C1, готує та проводить тренінги та воркшопи для викладачів.

Має досвід підготовки школярів до здачі ЗНО
Андрій Синиця
Спікер модуля "Загальні навчальні правничі компетентності"

Доктор філософських наук, доцент кафедри історії філософії Львівського національного університету імені Івана Франка.

Лауреат «Премія ім. Віталія Табачковського» у номінаціїза кращу друковану роботу молодого дослідника (до 35 років) у галузі філософії

Автор і лектор публічних заходів з аналітичної філософії та логіки.


Курс "Право. Підготовка до ЗНО" це:
Акцент на практику
В лекціях представлений практичний аспект підготовки до ЗНО від кваліфікованих викладачів.
Зручне навчання, навіть з мобільного
Курс можна дивитися з будь-якого девайсу у будь-який час, необхідний лише доступ до Інтернету .
Всі заняття можна буде переглянути в записі повторно, якщо Ви пропустили прямий ефір.
Структурована інформація
Ти отримаєш структуровану інформацію, з необхідними матеріалами для успішного складання тесту ЗНО.
Відгуки про курс
Детальна програма курсу
Модуль 1. Конституційне право України
 1. Конституційне право як основа національного права
 2. Джерела конституційного права
 3. Конституціоналізм та конституційний лад України
 4. Україна як демократична республіка: конституційні засади
 5. Унітарність Українського держави в системі засад конституційного ладу
 6. Конституційні засади функціонування національно-культурної сфери в
 7. Україні.
 8. Конституція України та громадянське суспільство
 9. Конституційний статус людини в Україні
 10. Законодавча влада в Україні: конституційна характеристика
 11. Конституційний статус Президента України
 12. Виконавча влада в Україні: конституційна характеристика
 13. Правосуддя в Україні: конституційна характеристика
 14. Охорона Конституції. Конституційна юстиція в Україні
Тестування за темами модуля 1.


Модуль 2. Адміністративне право України. Адміністративне судочинство в Україні
 1. Адміністративне право як галузь публічного права
 2. Принципи адміністративного права
 3. Джерела адміністративного права
 4. Суб'єкт публічного адміністрування (адміністративний орган) як суб'єкт
 5. адміністративного права
 6. Приватна особа як суб'єкт адміністративного права
 7. Інструменти публічного адміністрування
 8. Адміністративна процедура
 9. Адміністративна послуга
 10. Захист приватної особи у сфері публічного адміністрування
 11. Службове право
 12. Адміністративне деліктне право
 13. Адміністративне судочинство в Україні
Тестування за темами модуля 2.


Модуль 3. Цивільне право України
 1. Поняття та джерела цивільного права
 2. Суб'єкти цивільних правовідносин
 3. Об'єкти цивільних правовідносин та правочини.
 4. Строки та терміни в цивільному праві. Позовна давність
 5. Право власності та речові права на чуже майно
 6. Право інтелектуальної власності. Авторське право та суміжні права.
 7. Патентне право. Юридичні засоби індивідуалізації учасників цивільного
 8. обороту, товарів і послуг.
 9. Поняття, способи забезпечення виконання зобов'язань та їх припинення.
 10. Відповідальність за порушення зобов'язань.
 11. Поняття та види окремих договорів у цивільному праві
 12. Недоговірні зобов'язання. Зобов'язання з відшкодування шкоди (деліктні
 13. зобов'язання)
 14. Загальні положення про спадкування.
 15. Загальний порядок прийняття спадщини. Особливості прийняття спадщини окремими категоріями спадкоємців. Спадковий договір.
Тестування за темами модуля 3.


Модуль 4. Цивільне процесуальне право
 1. Поняття та принципи цивільного судочинства
 2. Учасники цивільного судочинства
 3. Цивільна юрисдикція. Процесуальні строки та судові витрати у цивільному
 4. судочинстві
 5. Позовне, наказне і окрема провадження у цивільному судочинстві
 6. Апеляційний та касаційний розгляд справ у цивільному судочинстві
Тестування за темами модуля 4.


Модуль 5. Кримінальне право

 1. Загальні засади кримінального права України
 2. Поняття та ознаки злочину за кримінальним правом України. Класифікація злочинів за ступенем їх тяжкості в КК України.
 3. Склад злочину. Основи кваліфікації злочинів Об'єкт, суб'єкт, об'єктивна і суб'єктивна сторона складу злочину.
 4. Стадії злочину. Співучасть у злочині.
 5. Множинність злочинів. Обставини, що виключають злочинність діяння
 6. Поняття, підстави та види кримінальної відповідальності. Звільнення від кримінальної відповідальності.
 7. Покарання та його види. Призначення покарання. Звільнення від покарання та його відбування.
 8. Судимість. Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування.
 9. Спеціальна конфіскація. Заходи кримінального права щодо юридичних осіб.
 10. Основні різновиди норм та наскрізні юридичні поняття (юридичні конструкції) Особливої частини КК України.
 11. Злочини проти основ національної безпеки України
 12. Злочини проти особи
 13. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини та громадянина
 14. Злочини проти власності. Злочини у сфері господарської діяльності.
 15. Злочини проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення.
 16. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг.
 17. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.
Тестування за темами модуля 5.


Модуль 6. Кримінальне процесуальне право
 1. Загальні положення та засади кримінального процесуального права.
 2. Суд та учасники кримінального провадження. Докази та доказування в
 3. кримінальному провадженні.
 4. Процесуальні документи, строки та витрати. Заходи забезпечення
 5. кримінального провадження.
 6. Досудове розслідування. Слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові)
 7. дії. Повідомлення про підозру. Зупинення та закінчення досудового розслідування.
 8. Судове провадження у першій інстанції. Судові рішення.
 9. Провадження в суді апеляційної і касаційної інстанції.
 10. Провадження за нововиявленими або виключними обставинами.
 11. Особливі порядки кримінального провадження.
 12. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження.
Тестування за темами модуля 6.


Модуль 7. Міжнародне публічне право
 1. Поняття, юридична природа та сфера дії сучасного міжнародного публічного права. Історія міжнародного права. Співвідношення міжнародного публічного права та національного права.
 2. Система й структура міжнародного публічного права.
 3. Норми, принципи і джерела міжнародного публічного права. Міжнародний правотворчий процес та реалізація норм міжнародного публічного права.
 4. Суб'єкти міжнародного публічного права. Визнання у міжнародному публічному праві. Правонаступництво у міжнародному публічному праві.
 5. Відповідальність за міжнародним публічним правом. Концепція естоппеля в міжнародному публічному праві та перспективи застосування до порушень
 6. міжнародно-правових зобов'язань.
 7. Населення в міжнародному публічному праві. Міжнародне гуманітарне право.
 8. Міжнародне кримінальне право.
 9. Територія в міжнародному публічному праві. Міжнародне морське право.
 10. Право міжнародних договорів.
 11. Право зовнішніх зносин. Право міжнародних організацій.
 12. Мирне вирішення міжнародних спорів. Право міжнародної безпеки.
 13. Міжнародне економічне та екологічне право.
Тестування за темами модуля 7.


Модуль 8. Міжнародний захист прав людини
 1. Загальні положення про права людини.
 2. Захист прав людини в діяльності ООН. Захист прав людини в Європі. регіональні системи захисту прав людини.
 3. Право на життя. Заборона катувань, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження чи покарання.
 4. Право на свободу та особисту недоторканність. Право на повагу до приватного й сімейного життя, житла та кореспонденції̈.
 5. Свобода думки, совісті та релігії. Свобода вираження поглядів.
 6. Свобода зібрань та об'єднання.
 7. Право на власність.
 8. Заборона дискримінації.
 9. Право на справедливий суд та на дієвий (ефективний) засіб юридичного захисту.
 10. Правомірне обмеження прав людини та відступ держав від своїх зобов'язань у сфері прав людини за надзвичайних станів.
 11. Міжнародний захист окремих категорій та груп осіб.
Тестування за темами модуля 8.


Модуль 9. Загальні навчальні правничі компетентності
 1. Критичне мислення.
 2. Аналітичне мислення.
 3. Логічне мислення.
Тестування за темами модуля 9.

Модуль 10. Особливості тестів з іноземної мови
 1. Писемне мовлення.
 2. Розуміння мови на слух.
 3. Читання.
 4. Використання мови.
Тестування за темами модуля 10.


Щоб дізнатися деталі курсу або оплатити, залиште заявку
FAQ
Типові питання і відповіді на них
Яка вартість курсу?
Залишай, будь ласка, заявку і отримай інформацію про можливі форми участі у курсі.

Ціна доступна для кожного.


Чи можу я записатися на наступний набір?
Наступний набір може проходити не в форматі живого спілкування з спікерами.


Чи компетентні спікери?
Спікери курсу працюють у юридичній сфері понад 10 років.

Ти маєш шанс перейняти їхній досвід, який вони здобували протягом років, лише за два місяці!
Яка кількість теорії у курсі?
Модулі побудовані на практичному досвіді спікерів з доступом до практичних завдань, додаткових матеріалів та робочого зошиту, який допоможе лаконічно систематизувати отриману інформацію.
За сприяння Комітету ІТ-права Національної асоціації адвокатів України
© 2020 Online Law School
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Про курси та навчання:
+380 (94) 993 44 40

Для скарг і пропозицій:
+380 (97) 951 87 25
(Радейко Роман, CEO)

Отримай чек-лист!
10 порад як здати ЗНО з права