Курс "Право. Підготовка до ЄФВВ"
вступникам у магістратуру за спеціальностями
081 "Право" і 293 "Міжнародне право"
2021 - рік третина студентів провалила тест ЄФВВ
У 2021 р. ЄФВВ з права не склали 4 906 учасника (35 %), ЄФВВ із загальних навчальних практичних компетентностей не склали 2504 учасника (18%). Тобто 1/3 студентів провалила тест та втратила змогу навчатися на магістратурі.
Про Курс "Право. Підготовка до ЄФВВ"
ONLINE LAW SCHOOL
Мета онлайн-курсу «Право. Підготовка до ЗНО» - допомогти вступникам у магістратуру за спеціальностями 081 "Право" і 293 "Міжнародне право" поглибити та закріпити набуті знання для складення ЄФВВ.
Кому підійде
Студентам
Для студентів 4 курсу юридичних спеціальностей, які планують продовжувати своє навчання на магістратурі за спеціальностями "Право" та "Міжнародне право".
Випускникам
Для випускників минулих років, які вирішили вступати на магістратуру у 2020 році за спеціальностями "Право" та "Міжнародне право".
На курсі Ви навчитеся:
Нетворкінг і знайомства
Під час курсу ти матимеш змогу комунікувати з юристами-практиками, задавати їм питання.
Актуальні навички та знання з галузей права
Отримаєте знання у всіх галузях права, які необхідні для вивчення при підготовці до складання ЗНО на магістратуру та вказані в програмі ЗНО, затвердженої МОН України. Вся інформація завжди оновлюється і є актуальною та новою.
Не втрачаючи час
Ти не витрачаєш місяці на навчання, на інформацію, яка тобі потім не буде потрібною. Вчишся лише на перевіреній сотнею студентів інформації, отримаєш лише практичні навички від спікерів-практиків, які працюють у юридичній сфері по 10 років.
Знання у сфері загальних навчальних правничих компетентностей
Отримаєте знання з галузей критичного, аналітичного та логічного мислення, які необхідні при складанні ЗНО
Інформацію про тест з іноземної мови
Розглянете основні особливості писемного мовлення, розуміння мови на слух та читання.
Систематизований план навчання
Техніки, інструменти та навчальні матеріали, які допоможуть Вам успішно скласти ЗНО при вступі на магістратуру.
Про спікерів
Роман Радейко
OnlineLawSchool, кандидат юридичних наук, доцент
Керівник курсу
Савчин Михайло
Ужгородський національний університет, доктор юридичних наук, професор
Конституційне право
Батан Юрій
Національний університет "Одеська юридична академія"
Конституційне право
Бойко Ірина
Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, доцент
Адміністративне право, адміністративне судочинство
Карнаух Богдан
Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, доцент
Цивільне право
Цувіна Тетяна
Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, доцент
Цивільне процесуальне право
Рубащенко Миколи
Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, доцент
Кримінальне право
Туманянц Ануш
Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, доцент
Кримінальне процесуальне право
Жукорська Ярина
Західноукраїнський національний університет, кандидат юридичних наук, доцент
Міжнародне право, Міжнародний захист прав людини
Медус Аліна
Green Forest
Англійська мова
Синиця Андрій
Львівський національний університут ім. Івана Франка, доктор філософських наук, доцент
Загальні навчальні правничі компетентності
Матюшина Інна
Національний університет "Одеська юридична академія", кандидат філософських наук, доцентка кафедри філософії

Загальні навчальні правничі компетентності
Курс "Право. Підготовка до ЗНО" це:
Акцент на практику
В лекціях представлений практичний аспект підготовки до ЗНО від кваліфікованих викладачів.
Зручне навчання, навіть з мобільного
Курс можна дивитися з будь-якого девайсу у будь-який час, необхідний лише доступ до Інтернету .
Всі заняття можна буде переглянути в записі повторно, якщо Ви пропустили прямий ефір.
Структурована інформація
Ти отримаєш структуровану інформацію, з необхідними матеріалами для успішного складання тесту ЗНО.
Відгуки про курс
Детальна програма курсу
Модуль 1. Конституційне право України
 1. Конституційне право як основа національного права
 2. Джерела конституційного права
 3. Конституціоналізм та конституційний лад України
 4. Україна як демократична республіка: конституційні засади
 5. Унітарність Українського держави в системі засад конституційного ладу
 6. Конституційні засади функціонування національно-культурної сфери в
 7. Україні.
 8. Конституція України та громадянське суспільство
 9. Конституційний статус людини в Україні
 10. Законодавча влада в Україні: конституційна характеристика
 11. Конституційний статус Президента України
 12. Виконавча влада в Україні: конституційна характеристика
 13. Правосуддя в Україні: конституційна характеристика
 14. Охорона Конституції. Конституційна юстиція в Україні
Тестування за темами модуля 1.


Модуль 2. Адміністративне право України. Адміністративне судочинство в Україні
 1. Адміністративне право як галузь публічного права
 2. Принципи адміністративного права
 3. Джерела адміністративного права
 4. Суб'єкт публічного адміністрування (адміністративний орган) як суб'єкт
 5. адміністративного права
 6. Приватна особа як суб'єкт адміністративного права
 7. Інструменти публічного адміністрування
 8. Адміністративна процедура
 9. Адміністративна послуга
 10. Захист приватної особи у сфері публічного адміністрування
 11. Службове право
 12. Адміністративне деліктне право
 13. Адміністративне судочинство в Україні
Тестування за темами модуля 2.


Модуль 3. Цивільне право України
 1. Поняття та джерела цивільного права
 2. Суб'єкти цивільних правовідносин
 3. Об'єкти цивільних правовідносин та правочини.
 4. Строки та терміни в цивільному праві. Позовна давність
 5. Право власності та речові права на чуже майно
 6. Право інтелектуальної власності. Авторське право та суміжні права.
 7. Патентне право. Юридичні засоби індивідуалізації учасників цивільного
 8. обороту, товарів і послуг.
 9. Поняття, способи забезпечення виконання зобов'язань та їх припинення.
 10. Відповідальність за порушення зобов'язань.
 11. Поняття та види окремих договорів у цивільному праві
 12. Недоговірні зобов'язання. Зобов'язання з відшкодування шкоди (деліктні
 13. зобов'язання)
 14. Загальні положення про спадкування.
 15. Загальний порядок прийняття спадщини. Особливості прийняття спадщини окремими категоріями спадкоємців. Спадковий договір.
Тестування за темами модуля 3.


Модуль 4. Цивільне процесуальне право
 1. Поняття та принципи цивільного судочинства
 2. Учасники цивільного судочинства
 3. Цивільна юрисдикція. Процесуальні строки та судові витрати у цивільному
 4. судочинстві
 5. Позовне, наказне і окрема провадження у цивільному судочинстві
 6. Апеляційний та касаційний розгляд справ у цивільному судочинстві
Тестування за темами модуля 4.


Модуль 5. Кримінальне право

 1. Загальні засади кримінального права України
 2. Поняття та ознаки злочину за кримінальним правом України. Класифікація злочинів за ступенем їх тяжкості в КК України.
 3. Склад злочину. Основи кваліфікації злочинів Об'єкт, суб'єкт, об'єктивна і суб'єктивна сторона складу злочину.
 4. Стадії злочину. Співучасть у злочині.
 5. Множинність злочинів. Обставини, що виключають злочинність діяння
 6. Поняття, підстави та види кримінальної відповідальності. Звільнення від кримінальної відповідальності.
 7. Покарання та його види. Призначення покарання. Звільнення від покарання та його відбування.
 8. Судимість. Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування.
 9. Спеціальна конфіскація. Заходи кримінального права щодо юридичних осіб.
 10. Основні різновиди норм та наскрізні юридичні поняття (юридичні конструкції) Особливої частини КК України.
 11. Злочини проти основ національної безпеки України
 12. Злочини проти особи
 13. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини та громадянина
 14. Злочини проти власності. Злочини у сфері господарської діяльності.
 15. Злочини проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення.
 16. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг.
 17. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.
Тестування за темами модуля 5.


Модуль 6. Кримінальне процесуальне право
 1. Загальні положення та засади кримінального процесуального права.
 2. Суд та учасники кримінального провадження. Докази та доказування в
 3. кримінальному провадженні.
 4. Процесуальні документи, строки та витрати. Заходи забезпечення
 5. кримінального провадження.
 6. Досудове розслідування. Слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові)
 7. дії. Повідомлення про підозру. Зупинення та закінчення досудового розслідування.
 8. Судове провадження у першій інстанції. Судові рішення.
 9. Провадження в суді апеляційної і касаційної інстанції.
 10. Провадження за нововиявленими або виключними обставинами.
 11. Особливі порядки кримінального провадження.
 12. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження.
Тестування за темами модуля 6.


Модуль 7. Міжнародне публічне право
 1. Поняття, юридична природа та сфера дії сучасного міжнародного публічного права. Історія міжнародного права. Співвідношення міжнародного публічного права та національного права.
 2. Система й структура міжнародного публічного права.
 3. Норми, принципи і джерела міжнародного публічного права. Міжнародний правотворчий процес та реалізація норм міжнародного публічного права.
 4. Суб'єкти міжнародного публічного права. Визнання у міжнародному публічному праві. Правонаступництво у міжнародному публічному праві.
 5. Відповідальність за міжнародним публічним правом. Концепція естоппеля в міжнародному публічному праві та перспективи застосування до порушень
 6. міжнародно-правових зобов'язань.
 7. Населення в міжнародному публічному праві. Міжнародне гуманітарне право.
 8. Міжнародне кримінальне право.
 9. Територія в міжнародному публічному праві. Міжнародне морське право.
 10. Право міжнародних договорів.
 11. Право зовнішніх зносин. Право міжнародних організацій.
 12. Мирне вирішення міжнародних спорів. Право міжнародної безпеки.
 13. Міжнародне економічне та екологічне право.
Тестування за темами модуля 7.


Модуль 8. Міжнародний захист прав людини
 1. Загальні положення про права людини.
 2. Захист прав людини в діяльності ООН. Захист прав людини в Європі. регіональні системи захисту прав людини.
 3. Право на життя. Заборона катувань, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження чи покарання.
 4. Право на свободу та особисту недоторканність. Право на повагу до приватного й сімейного життя, житла та кореспонденції̈.
 5. Свобода думки, совісті та релігії. Свобода вираження поглядів.
 6. Свобода зібрань та об'єднання.
 7. Право на власність.
 8. Заборона дискримінації.
 9. Право на справедливий суд та на дієвий (ефективний) засіб юридичного захисту.
 10. Правомірне обмеження прав людини та відступ держав від своїх зобов'язань у сфері прав людини за надзвичайних станів.
 11. Міжнародний захист окремих категорій та груп осіб.
Тестування за темами модуля 8.


Модуль 9. Загальні навчальні правничі компетентності
 1. Критичне мислення.
 2. Аналітичне мислення.
 3. Логічне мислення.
Тестування за темами модуля 9.

Модуль 10. Особливості тестів з іноземної мови
 1. Писемне мовлення.
 2. Розуміння мови на слух.
 3. Читання.
 4. Використання мови.
Тестування за темами модуля 10.


Щоб дізнатися деталі курсу або оплатити, залиште заявку
FAQ
Типові питання і відповіді на них
Яка вартість курсу?
Залишай, будь ласка, заявку і отримай інформацію про можливі форми участі у курсі.

Ціна доступна для кожного.


Чи можу я записатися на наступний набір?
Наступний набір може проходити не в форматі живого спілкування з спікерами.


Чи компетентні спікери?
Спікери курсу працюють у юридичній сфері понад 10 років.

Ти маєш шанс перейняти їхній досвід, який вони здобували протягом років, лише за два місяці!
Яка кількість теорії у курсі?
Модулі побудовані на практичному досвіді спікерів з доступом до практичних завдань, додаткових матеріалів та робочого зошиту, який допоможе лаконічно систематизувати отриману інформацію.
За сприяння Комітету ІТ-права Національної асоціації адвокатів України
© 2020 Online Law School
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Про курси та навчання:
+380 (67) 539 52 66