Дискваліфіковані питання ЄФВВ.
2017-2021

У 2017 р. запроваджено обов'язкове складення ЄФВВ для вступників до правничої магістратури.

Щороку під час затвердження правильних відповідей тестів ЄФВВ, фахова комісія МОН України дискваліфіковує спірні питання, які часто містять більше ніж одну правильну відповідь чи не містить жодної.

2017 - 1 питання (цивільне процесуальне право)
2018 - 2 питання (адміністративне право, кримінальне право)
2019 - 4 питання (цивільне процесуальне право, кримінальне право, міжнародне публічне право (2)
2020 - 4 питання (цивільне право, кримінальне процесуальне право, міжнародне публічне право (2)
2021 -10 питань (адміністративне право (2), цивільне право, цивільне процесуальне право, кримінальне право, міжнародний захист прав людини (5).

У 2021 р. два питання з Міжнародного захисту права людини дискваліфіковано, оскільки рішення ЄСПЛ (С.А.С. про Франції та Барбулеску проти Румунії) виключено з програми ЄФВВ, але ці справи використано у тестах.

Нижче наведено перелік питань з правничих дисциплін, які дискваліфіковані фаховою комісією МОН України.

Адміністративне право

 • Основна сесія.2021
  Питання 23.
  Як відмежовується публічний інтерес від приватного за ступенем правової регламентації?
  Варіанти відповідей
  А) Публічний інтерес – високий, приватний інтерес – низький.
  Б) Публічний інтерес – реверсний, приватний інтерес – підвищений.
  В) Публічний інтерес – релевантний, приватний інтерес – мінімальний.
  Г) Публічний інтерес – незмінний, приватний інтерес – обумовлено стабільний.
 • Додаткова сесія.2021
  Питання 21.
  Як визначається юридична природа санкцій за порушення публічних інтересів?
  Варіанти відповідей
  А) Санкції мають відновний характер
  Б) Санкції мають карний характер
  В) Санкції мають виключно відшкодувальний характер
  Г) Санкції мають характер добровільності відшкодування шкоди
 • Основна сесія (тест ЗНО). 2018
  Питання 15.
  Хто із зазначених суб'єктів може виступати суб'єктом надання адміністративної послуги?
  Варіанти відповідей
  А) Приватний виконавець.
  Б) Лікар державного закладу охорони здоров'я.
  В) Декан факультету Національного університету.
  Г) Завуч загальноосвітньої школи комунальної форми власності.

Цивільне право

 • Основна сесія.2021
  Питання 29.
  Громадянин А. подарував житловий будинок громадянину Б., після чого Б. продав цей будинок В., а В. продав його Г. Згодом договір дарування житлового будинку визнаний судом недійсним як такий, що укладений А. під впливом насильства зі сторони Б. Який належний спосіб захисту права власності А.?
  Варіанти відповідей
  А) Реституція.
  Б) Негаторний позов.
  В) Віндикація.
  Г) Кондикційний позов.

 • Основна сесія.2020
  Питання 29.
  Приватний підприємець О. відступив банку право грошової вимоги, яке виникне в майбутньому. За договором факторингу відступлення права вимоги здійснюють з метою забезпечення виконання зобов'язання О. перед банком. З якого моменту майбутня вимога переходить до банку?
  Варіанти відповідей
  А) Невиконання О. свого зобов'язання.
  Б) Укладення договору факторингу.
  В) Звернення банку до О. з відповідною вимогою.
  Г) Набрання чинності договору факторингу.

Цивільне процесуальне право

 • Основна сесія.2021
  Питання 45.
  20 лютого 2020 року Ш. звернувся до суду першої інстанції з касаційною скаргою на ухвалу районного суду від 09 жовтня 2019 року та постанову апеляційного суду від 23 січня 2020 року в справі за позовом Ш. до В. про встановлення факту проживання однією сім'єю без реєстрації шлюбу та визнання права власності на 1/2 частину спільного майна. Яке рішення має постановити суд касаційної інстанції, вивчивши касаційну скаргу та додані до неї матеріали?
  Варіанти відповідей
  А) Ухвалу про відкриття провадження в справі.
  Б) Ухвалу про залишення касаційної скарги без руху.
  В) Ухвалу про повернення касаційної скарги скаржникові.
  Г) Ухвалу про відмову у відкритті касаційного провадження.
 • Основна сесія.2019
  Питання 49.
  Ухвалою районного суду від 19 березня 2019 року відмовлено в задоволенні заяви Приватного підприємства «Фікус» про призначення повторної судово-почеркознавчої експертизи в справі за вищевказаним позовом. 23 березня 2019 року Приватним підприємством «Фікус» подано апеляційну скаргу на цю ухвалу. В апеляційній скарзі апелянт, посилаючись на порушення судом першої інстанції норм процесуального права, просив скасувати ухвалу, постановити нову ухвалу про призначення у справі судової почеркознавчої експертизи. Апеляційна скарга відповідає формі та змісту. Яке рішення має постановити апеляційний суд при прийнятті такої апеляційної скарги?
  Варіанти відповідей
  А) Ухвалу про відмову у прийнятті до розгляду апеляційної скарги.
  Б) Ухвалу про залишення апеляційної скарги без руху.
  В) Ухвалу відкриття апеляційного провадження.
  Г) Ухвалу про відмову у відкритті апеляційного провадження.
 • Основна сесія (тест ЗНО).2017
  Питання 47.
  Який елемент позову містить спосіб судового захисту?
  Варіанти відповідей
  А) Описова частина.
  Б) Підстава.
  В) Предмет.
  Г) Зміст.

Кримінальне право України

 • Основна сесія.2021
  Питання 53.
  Запитання містить 2 правильні відповіді,
  бал зараховується, якщо надана відповідь А та /або В.
  Слідчий відділу поліції А. повідомив Б., що той нібито підозрюється в крадіжці. Усвідомлюючи, що підстав для притягнення до кримінальної відповідальності Б. немає, слідчий, психологічно тиснучи, створив уявлення в Б., що йому буде вручено повідомлення про підозру в учиненні злочину. Щоб допомогти Б. уникнути кримінальної відповідальності за нібито вчинену крадіжку, А. вимагав у чоловіка 3 000 дол. США для себе та нібито для місцевого прокурора. Б. погодився на пропозицію слідчого та через декілька днів передав йому обумовлену суму коштів для «вирішення справи». Яка кримінально-правова кваліфікація дій слідчого?
  Варіанти відповідей
  А) Перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу та шахрайство (ч.1 ст. 365, ч.1 ст. 190 КК України).
  Б) Зловживання службовим становищем (ч.1 ст. 364 КК України).
  В) Перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу та шахрайство (ч.1 ст. 365, ч.1 ст. 190 КК України).
  Г) Шахрайство (ч.1 ст. 190 КК України).
 • Додаткова сесія.2019
  Питання 60.
  Які дії з наведеного переліку охоплюються складом злочину, передбаченого ст. 159 КК України «Порушення таємниці голосування»?
  Варіанти відповідей
  А) демонстрація відеозапису чи фотознімку заповнення громадянином бюлетеня.
  Б) встановлення недостатньої кількості кабінок для голосування на виборчій дільниці.
  В) демонстрація фото заповненого бюлетеня у соціальних мережах.
  Г) пошкодження пломб на виборчих скриньках.
 • Основна сесія (тест ЗНО). 2018
  Питання 59.
  До яких юридичних осіб НЕ можуть застосовуватися заходи кримінально-правового характеру?
  Варіанти відповідей
  А) Законодавець таких обмежень не визначає.
  Б) Які утворені відповідно до норм міжнародного права.
  В) До громадських організацій.
  Г) До органів місцевого самоврядування.

Кримінальне процесуальне право України

 • Додаткова сесія.2020
  Питання 71.
  Під час судового розгляду прокурор подав до суду для дослідження документ - диск з інформацією, яку отримано з комп'ютера обвинуваченого під час обшуку в його оселі. Захисник заявив, що прокурор не має права подавати до суду такий доказ, адже в суді мають досліджуватись лише оригінали документів, а не їхні копії (у цьому разі копією захисник уважає диск із інформацією, а оригіналом власне сам комп'ютер). Чи може бути подано такий диск до суду для його дослідження як документа?
  Варіанти відповідей
  А) Так, такий диск має бути визнано оригіналом документа.
  Б) Ні, адже такий диск є речовим доказом, а не документом.
  В) Ні, адже диск не є оригіналом документа.
  Г) Так, проте лише в разі одночасного подання до суду самого комп'ютера обвинуваченого.

Міжнародне публічне право

 • Основна сесія.2020
  Питання 75.
  Для якого засобу узгодження національного законодавства з нормами міжнародного права характерне запозичення моделі поведінки чи текстуальне повторення міжнародно-правової норми й надання їй юридичної обов'язковості для суб'єктів національного права?
  Варіанти відповідей
  А) Відсилання.
  Б) Рецепції.
  В) Перетворення.
  Г) Уніфікації.
 • Додаткова сесія.2020
  Питання 78.
  Яку роль виконують норми міжнародного права у взаємовідносинах суб'єктів міжнародного права?
  Варіанти відповідей
  А) регулятивну
  Б) пізнавальну
  В) виховну
  Г) стимулюючу
 • Основна сесія.2019
  Питання 80.
  Яку теорію співвідношення міжнародного та національного права закріплює ст. 9 Конституції України та Закон України «Про міжнародні договори України» 2004 р.?
  Варіанти відповідей
  А) Теорію моністичну з приматом міжнародного права над національним.
  Б) Теорію моністичну з приматом національного права над міжнародним.
  В) Теорію дуалістичну.
  Г) Теорію координації.
 • Додаткова сесія.2019
  Питання 85.
  До якої правової категорії належать «загальні принципи права» у сучасному міжнародному праві?
  Варіанти відповідей
  А) Норми міжнародного права.
  Б) Принципи міжнародного права.
  В) Джерела міжнародного права.
  Г) Система міжнародного права.

Міжнародний захист прав людини

 • Основна сесія.2021
  Питання 89.
  Хартія основних прав Європейського Союзу охоплює основні права та принципи правового статусу людини й громадянина в усіх сферах, а формальними адресатами її визначають інституції ЄС та держави-члени ЄС. Проте для держав-членів існують застереження. На які сфери відносин не поширюються положення Хартії основоположних прав ЄС?
  Варіанти відповідей
  А) На сфери виконання приписів установчих документів, міжнародних угод, правових актів та судової практики Суду ЄС.
  Б) На сфери таких прав, як вибори до національних парламентів, релігійні або шлюбно-сімейні відносини.
  В) На сфери таких прав, як свобода совісті та віросповідання.
  Г) Держави-члени діють у сферах, що регулюють позасудові механізми захисту.
 • Основна сесія.2021
  Питання 95.
  У якому рішенні Європейський суд з прав людини звертає увагу на можливість установлення пропорційних обмежень до свободи віросповідання, необхідних у демократичному суспільстві, указуючи на те, що стаття 9 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод не захищає кожну дію, мотивовану або натхненну релігією чи переконанням, і не завжди гарантує право поводитися в публічній сфері відповідно до приписів власної релігії чи переконання?
  Варіанти відповідей
  А) «С.А.С. проти Франції».
  Б) «Коккінакіс проти Греції».
  В) «Лінгенс проти Австрії».
  Г) «Ейрі проти Ірландії».
 • Додаткова сесія.2021
  Питання 88.
  Яка з наведених категорій поранених та хворих учасників добровольчих формувань, що потрапили в полон, можуть бути визначені військовополоненими?
  Варіанти відповідей
  А) Особи, що не мають зброї і відзнак належності до формувань, але заявляють про таку належність.
  Б) Учасники добровольчих формувань, що порушували закони та звичаї ведення війни.
  В) Члени сімей учасників добровольчих батальйонів.
  Г) Особи, що надавали матеріальну допомогу таким формуванням у складі регулярних військ.
 • Додаткова сесія.2021
  Питання 89.
  У компанії, де працював Барбулеску, користування Інтернетом в особистих ціляї було забронено, про що працівників повідомили під розписку. Через виникнення підозри у роботодавця, Барбулеску запевнив його у користуванні Інтернетом виключно з робочих питань. Однак, роботодавець відправив йому роздруковане його листування, яке включало повідомлення приватного та інтимного характеру та звільнив з роботи. Барбулеску стверджував про порушення роботодавцем таємниці листування, що не було підтверджено національними судами. Яке рішення було винесено Великою Палатою ЄСПЛ у цій справі.
  Варіанти відповідей
  А) Збирання роботодавцем інформації про зміст повідомлень працівників, що мають приватний характер, безсімнівно становить на думку ЄСПЛ, утручання в приватне життя та є порушенням ст. 8 ЄКПЛ.
  Б) ЄСПЛ звернув увагу на те, що роботодавець збирав інформацію лише законними методами й виключно про метадані, невтручаючись у їх змістовий характер, що не може становити порушення ст. 8 ЄКПЛ.
  В) ЄСПЛ звернув увагу на попередження працівника про можливий моніторинг електронних повідомлень і заборону використання Інтернету в особистих цілях, що надає підстави Суду визнати заяву неприйнятою за ст. 8 ЄКПЛ.
  Г) ЄСПЛ дійшов висновку, що не доведено, чи було працівниками повідомлено заздалегідь про перевірку, її форми та можливі наслідки відповідно до ст. 8 ЄКПЛ було порушено.
 • Додаткова сесія.2021
  Питання 98.
  Що є об'єктивною підставою універсальності прав людини?
  Варіанти відповідей
  А) Вітальні потреби
  Б) Воля держави
  В) Інтереси людини
  Г) Ініціативи ООН
Роман Радейко
© 2021 Online Law School
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Про курси та навчання:
+380 (67) 539 52 66
info@onlinelawschool.pro

Для скарг і пропозицій:
+380 (97) 951 87 25
(Радейко Роман, CEO)