Аналіз програми ЄФВВ 2022 р.

До ЄФВВ залишилося....
Дні
Години
Хвилини
Секунди


03 лютого 2022 р. у МОН затвердили програму другого блоку ЄФВВ з права.
Звертаємо увагу, що програму доповнено темами, а також змінено когнітивний рівень завдань.
Тож саме час активно готуватись.


Роман Радейко у межах курсу OnlineLawSchool "Право. Підготовка до ЄФВВ" детально проаналізував програму ЄФВВ з кожної дисципліни та визначив, які питання програми змінено/доповненно:
  1. Конституційне право
  2. Адміністративне право. Адміністративне судочинство
  3. Цивільне право
  4. Цивільне процесуальне право
  5. Кримінальне право
  6. Кримінальне процесуальне право
  7. Міжнародне публічне право
  8. Міжнародний захист прав людини

У даному дописі публікую висновки щодо кожної дисципліни.

Конституційне право


Виключено теми:
1.1 Поняття та система конституційного права
2.2 Тлумачення конституції.
2.5 Поняття установчої влади та порядок внесення змін до Конституції України.
8.5 Щодо права власності виключено "обсяг захисту".
8.7 Структура конституційний гарантій прав і свобод: нормативні, інституційні та процесуальні гарантіїх. Зміст конституційних гарантій прав і свобод людини.


Додано теми:
2.2 Стабільність конституцій.
4.8 Предмет відання територіальної громади. Компетенція органів місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування в містах зі спеціальним статусом.
7.1 Доктрина "демократії, здатної себе захистити".
8.1 Негативні негативні обов'язки держави у сфері гарантування прав людини згідно з Конституцією України.
8.5 Щодо права на підприємницьку діяльність включено питання "обсяг захисту".
8.12 Обставини,що виключають прийняття до громадянства України.
9.2 Функції Верховної Ради України: представницька, законодавча, контрольна. Роль парламенту у внесенні змін до Конституції України. Роль парламенту в формуванні інших органів державної влади.
9.5 Політичне структурування Верховної Ради України. Парламентська фракція. Коаліція депутатських фракцій.
9.8 Право народного депутата України
10.2 Представницький мандат Президента України. Порядок обрання та вимоги до кандидата на пост Президента України. Недоторканність Президента України.

Змінено формулювання питань;
8.8 "Допустимі критерії обмеження прав людини: значення принципу пропорційності" на 8.7. "Критерії легітимності обмежень прав людини: трискладовий тест, значення принципу пропорційності".
9.1 "Конституційна природа парламенту - Верховної Ради України. Функція представництва народу України. Законодавча функція. Роль парламенту у внесенні змін до Конституції України" на 9.1. "Конституційна природа парламенту. Верховна Рада України як парламент: виборчий, представницький, колегіальний, періодично-змінний, законодавчий орган".
12.1 "Конституційні засади функціонування судової влади. Конституційні засади судочинства. Принцип незалежності судової влади та її гарантії" на 12.1 "Конституційні засади правосуддя".

У деяких пунктах програми зміно порядок розрахування питань. Наприклад, У пункті 10.1 змінено місцями речення з "Роль і місце Президента України в системі органів державної влади. Президент України як глава держави" на "Президент України як глава держави. Роль і місце Президента України в системі органів державної влади"


Адміністративне право, адміністративне судочинство


У 2021 з адміністративного права додано чимало питань про адміністративні прослуги і укладачі програми деталізували деякі її положення.

У 2022 р програма з адміністративно-правової тематики не зазнала суттєвих змін. Виключено питання електронного врядування в публічному управлінні, яке побудоване на основі розпорядження КМУ "Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні" від 20 вересня 2017 р. № 649-р.

Цікавий момент щодо питань з адміністративних процедур. Під час презентації змін до програми ЄФВВ у 2021 р. один з укладачів блоку адміністратиного права розповідав, що питання про адміністративну процедуру побудовані на основі проекту закону "Про адміністративну процедуру". Даний закон ВРУ прийняла 16.11.2021 р., однак Президент України наклав вето на даний законопроект та надав свої пропозиції Парламенту. Депутати поки їх не розглянули на засіданні ВРУ.
Інші питання розміщено без їх деталізації як це було у програмі 2021 р.

Виключено теми:
1.1 Основоположні категорії адміністративного права Публічне адміністрування як одна з форм реалізації публічної влади. Суб'єкти публічного адміністрування. Публічний інтерес.
4.6 Використання електронного врядування в публічному адмініструванні Поняття електронного врядування. Елементи електронного врядування. Співвідношення понять "електронне врядування", "електронна держава", "електронна демократія", "електронний парламент", "електронний уряд", "електронний суд".

Цивільне право

Змін до програми не внесено.

Цивільний процес

Додано теми:
2.3. До принципів цивільного судочинства додано: верховенство права та законодавство, відповідно до якого суду вирішує справи;
9.2. …. Наслідки порушення процесуальних строків.
19.2. Порядок подання клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду. Розгляд клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду, підстави для відмови у його задоволені.
19.4. Порядок подання клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню, його розгляд.


Виключено теми:
2.3. З переліку принципів виключено: мова цивільного цивільного судочинства;
14.3. Зміст судового наказу.
16.5. ….Приєднання до апеляційної скарги.
16.9. ….Приєднання до касаційної скарги.
18.5. Розгляд заяв про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами

Кримінальне право

У програмі з ЄФВВ 2021 р. у нумерацій тем, було пропущено пункт 12. З 11 теми відразу вказано тему 13. Часом це збивало з пантелику студентів, які готували до ЄФВВ. Цей момент виправлено у програмі 2022 р.

Змін до програми ЄФВВ зі Загальної і Особливої частин кримінального права України уладачі не вносили.

Кримінальний процес

Виключено теми:

1.1. Поняття і предмет кримінального процесуального права як галузі права

Міжнародне публічне право


Включено теми:
5.3 Застосування норм міжнародного публічного правопорядку в національному правопорядку України
8.7 Стаття про відповідальність міжнародних організацій 2011 р.
12.7 Умови ратифікації Римського статуту Україною. Висновок Конституційного Суду України від 11 липня 2001 р. № 3-в/2001
12.8 Питання кваліфікації збройного конфлікту в Криму і на Сході України та визначення сторін конфлікту.

У питання про "Будепештський меморандум" змінено формулювання. Забрали "Концептуальні підходи до кваліфікації Меморандуму" та "...та її правові наслідки". Залишили лише назву Меморандуму.
Змінено п. 9.2 з "Концептуальні підходи до кваліфікації Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з прийняттям України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (5 грудня 1994 р." (Бедапештський меморандум) та її правові наслідки. на п. 9.2 "Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з прийняттям України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (5 грудня 1994 р." (Бедапештський меморандум)"


Міжнародний захист прав людини

Виключені теми:
У п.4.2 виключено тему "Субрегіональні системи захисту прав людини в Африці".
12.3 Cправа "Спорронг і Льоннрот проти Швеції" (Sporrong and Lonnroth v. Sweden), №№ 7151/75, 7152/75, 1982 р


Додані теми:
3.4. Особливості розгляду Європейським судом з прав людини міждержавних скарг. Рішення про прийнятність у справі "Україна проти Російської Федерації (щодо Криму)" № 20298/14, 2021 р. 3.5. Консультативні повноваження Європейського Суду з прав людини
8.3. Додано справу "Гуменюк та інші проти України", № 11423/19, 2021
12.3 Справа "Зеленчук і Цюцюра проти України", № 846/16 і 1075/16.

Дізнатися більше про підготовку до ЄФВВ у 2022 році


Роман Радейко
© 2022 Online Law School
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Про курси та навчання:
+380 (67) 539 52 66
info@onlinelawschool.pro

Для скарг і пропозицій:
+380 (97) 951 87 25
(Радейко Роман, CEO)