Ухвалено
Порядок скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти

26 серпня 2021 р. на засідання Кабінету Міністрів України затверджено Порядок скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації (далі - Порядок).

Затверджений Урядом текст Порядку поки не оприлюденний. З обгрунтування та проектом Порядку, яке винесенне на засідання КМУ можна ознайомитися за посилання: пояснювальна записка, проект Порядку.

У Порядку визначено:
 • процедуру скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації у разі виявлення фактів порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності;
 • процедуру розгляду справи про порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності;
 • процедуру розгляду питання щодо добровільної відмови здобувача вищої освіти від ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації;
 • правові наслідки скасування рішення та порядок його оскарження.

Дія цього Порядку буде поширюватися лише на рішення про присудження ступенів вищої освіти "молодший бакалавр", "бакалавр" і "магістр" та присвоєння відповідних кваліфікацій.

Скасування рішення здійснюється з урахуванням вимог Закону України "Про освіту" в разі виявлення, зокрема у кваліфікаційній роботі, академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації, списування, обману, хабарництва.

Забезпечуватиме дотримання учасниками освітнього процесу академічної доброчесності система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти університету. Також, відповідно до ухваленого Порядку, вченою радою закладу вищої освіти буде затверджуватися порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності, який буде містити:

 • процедуру утворення та роботи органу, який проводить перевірку заяв (повідомлень) щодо фактів порушення академічної доброчесності;
 • підстави для проведення перевірки, строки, підстави та порядок оскарження результатів перевірки;
 • процедуру і строки вивчення та експертизи кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти, заяв (повідомлень) щодо фактів порушення академічної доброчесності, а також порядок підготовки та вимоги до експертного висновку;
 • кваліфікаційні вимоги до експертів;
 • процедуру ухвалення рішення про скасування рішення та найменування органу, уповноваженого приймати таке рішення;
 • процедуру реалізації особою, стосовно якої порушено питання про порушення нею академічної доброчесності, прав, передбачених частиною восьмою статті 42 Закону України "Про освіту".

Скасування рішення буде здійснюватися закладом вищої освіти, який присудив відповідний ступінь вищої освіти, або його правонаступником.

Перевірка інформації про порушення академічної доброчесності та прийняття відповідного рішення щодо можливих фактів порушення академічної доброчесності університетом буде здійснюватися у двомісячний строк.

На основі експертного висновку закладом вищої освіти буде прийматися одне з таких рішень:
 • про скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації;
 • про відсутність підстав для скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації.

Особа, яка має ступінь вищої освіти та якій присвоєно відповідну кваліфікацію, до подання експертного висновку, що готується за результатами перевірки інформації, матиме змогу добровільно відмовитися від ступеня вищої освіти та відповідної кваліфікації.

У разі скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації відповідний документ про вищу освіту та документи про вищу освіту, видані на його основі, будуть недійсними.

Роман Радейко