Блог Романа Радейка. Корисні фішки та цифрові інструменти для юристів.

5 книг з конституційного права для підготовки до ЄФВВ на 200 балів.

ЄФВВ/ЄВІ/ЄДКІ
Вступ до магістратури – це не лише чудова можливість розширити свої знання та компетенції, а й серйозний виклик для кожного студента. Щоб стати частиною елітної спільноти магістрів, необхідно показати високий рівень своєї підготовленості, зокрема, й з конституційного права. Саме ця дисципліна є однією з ключових в юридичному напрямі та вимагає глибокого розуміння.

Але як ефективно готуватися? Які джерела слід обрати для поглибленого вивчення? Які книги не лише допоможуть зрозуміти основи, але й підкажуть, як розкривати та аналізувати найскладніші питання конституційного права?

Для вас підготував список з 5 книг з конституційного права, які стануть незамінними помічниками під час підготовки до ЄФВВ. Ці книги не лише допоможуть вам зрозуміти сутність конституційного права, але й покажуть, як правильно аргументувати та використовувати здобуті знання на практиці.

Підготовка до ЄФВВ – це велика робота, але з правильними інструментами та матеріалами, ви зможете не лише досягти високих результатів, а й отримати задоволення від процесу вивчення. Запрошую вас дізнатися більше про кожну з цих книг та зробити свій вибір на користь якісної підготовки.

1. Теорія держави та права. Рекомендую використовувати під час підготовки підручник з теорії держави та права, за авторством харківських науковців Загальна теорія держави і права. М.В. Цвік, О.В. Петришин. Харків: Право.

Хочу наголосити на першого черговості повторення, а декому й вивчення фундаменту для розуміння правових понять - це – теорія держави та права. До цієї книги варто часто звертатися під час підготовки до ЄФВВ. Ось чому:

Основи всіх галузей права: Теорія держави та права дає змогу зрозуміти корені, на яких ґрунтуються різні галузі права. Це дасть вам можливість краще зрозуміти та інтерпретувати конкретні правові норми.
Критичне мислення: Вивчення теорії допоможе вам розвивати критичне мислення. Це підсилить ваші аналітичні здібності, які є необхідними для аналізу завдань в тестах.
Загальні правові поняття: Теорія держави та права вводить вас у основні поняття та категорії, які використовуються в усіх галузях права. Вони можуть виникнути в будь-якому тесті!
2. Конституційне право: підручник. За загальною редакцією М.І. Козюбри. К.: Ваіте, 2021.Цей підручник є відмінним ресурсом для студентів, які планують пройти ЄФВВ та вступити до магістратури. Ось декілька ключових переваг підручника:

Загальна структура: Підручник надає чітку та структуровану інформацію по основних аспектах конституційного права. Завдяки цьому студенти можуть систематично підходити до своєї підготовки.
Глибоке розуміння: Кожен розділ підручника спрямований на детальний аналіз окремих понять, дозволяючи студентам не лише запам'ятати інформацію, але й глибоко її розуміти.
Практичний підхід: Окрім теоретичних аспектів, підручник наголошує на практичних моментах, таких як реалізація та охорона конституції.
Таким чином, цей підручник не лише допоможе студентам успішно скласти ЄФВВ, але й стане незамінним ресурсом для поглибленого розуміння конституційного права і підготовки до магістратури.
3. Савчин М. В. Порівняльне конституційне право: навчальний посібник. Київ: Юрінком Інтер, 2019. Цей підручник є відмінним джерелом інформації для студентів, які готуються до європейського фахового випробування для вступу до магістратури (ЄФВВ). Ось декілька переваг та користі, які студенти отримають від цього посібника:

Глибоке розуміння конституційних принципів: Підручник детально розкриває основоположні цінності та принципи конституційного порядку. Це допоможе студентам отримати ґрунтовне знання про такі ключові поняття, як верховенство права, гідність людини, свобода і приватна автономія.
Порівняльний підхід: Завдяки комплексному порівняльно-правовому дослідженню студенти зможуть порівнювати вітчизняний та зарубіжний досвід конституціоналізму, що розширить їхні горизонти та надасть можливість критично аналізувати різні системи.
Розвиток аналітичних здібностей: Знання принципів, таких як принцип пропорційності, допоможе студентам навчитися балансувати та аналізувати різні аспекти конституційних питань.
4. Конституція України. Науково-практичний коментар / редкол.: В. Я. Тацій, Харків. Право, 2011.

Коментар до Конституції України є незамінним джерелом для студентів, особливо коли йдеться про підготовку до єдиного фахового вступного випробування або тестів для вступу до магістратури з юридичних спеціальностей. Ось декілька причин, чому він є таким корисним:

Деталізація положень: У Коментарі до Конституції розкрито суть конституційних норм, пояснюють їх застосування в практиці та дають більш детальне розуміння конкретних положень.
Практика застосування: Коментар містить приклади практичного застосування конституційних норм, рішень судів, а також пояснення проблемних моментів.
Зв'язок з іншими законами та рішеннями Конституційного Суду України: Коментар вказує на зв'язки між конституційними положеннями та іншими законами України, що допоможе у розумінні ширшого правового контексту.

Однак, слід розуміти, що це видання 2011 року, яке не враховує змін до Основного Закону, тому варто також використовувати інші видання, для прикладу Конституція України. Науково-практичний коментар [Текст] : станом на 20 трав. 2018 р. / Я. О. Берназюк, А. Г. Бірюкова, Ю. О. Буглак [та ін.] ; за заг. ред. К. І. Чижмарь, О. В. Лавриновича. - К. : Професіонал, 2018. - 296 с. Тому, для ефективної підготовки до вступних випробувань, студентам безумовно слід користуватися коментарями до Конституції України.
5. Конституційне право : навч. посібник / Д. Терлецький, М. Афанасьєва, Ю. Батан [та ін.]. НУ «Одес. юрид. академія». – Одеса : Фенікс, 2023. 584 с.

Для студентів, які готуються до єдиного фахового вступного випробування та складення тестів для вступу до магістратури зі спеціальностей 081 «Право» та 293 «Міжнародне право», посібник, що відповідає вимогам державних освітніх стандартів та заснований на наукових розвідках кафедри конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія», може бути корисний з наступних причин:

Актуальність та сучасність матеріалу. Теми, такі як «Конституційні форми демократії», «Джерела конституційного права» та «Конституційні конфлікти», відображають нові підходи та зміни в конституційному праві України.
Наукова база. Посібник базується на результатах наукових досліджень вчених з кафедри конституційного права, що гарантує глибокий та обгрунтований підхід до вивчення матеріалу.
Відповідність державним стандартам. Оскільки посібник розроблено відповідно до вимог державних освітніх стандартів, студенти можуть бути впевнені, що вони вивчають актуальний та відповідний матеріал, який знадобиться для успішного проходження вступних випробувань.

З урахуванням цих переваг студентам рекомендується використовувати цей посібник як надійне джерело для підготовки до вступних випробувань до магістратури.

Підготовка до ЄФВВ — це не просто набуття теоретичних знань, але й здатність критично мислити, аргументувати свою позицію та адаптувати здобуті знання до практичних завдань. Наш список найкращих 5-ти книг з конституційного права створений з метою надати вам найкращі джерела для цієї важливої місії.

Завдяки дослідженню та вивченню цих видань, ви зможете поглиблено розуміти основи конституційного права, його актуальні проблеми та тенденції розвитку. Отже, використовуйте ці ресурси, працюйте над собою, і ваші зусилля обов'язково будуть відзначені високими балами та успіхом на ЄФВВ.

Пам’ятайте: якість вашої підготовки визначає не тільки обрана спеціальність у магістратурі, але й майбутнє вашої професійної діяльності. Тому підходьте до вибору джерел з усією відповідальністю. Бажаю успіхів!