Блог Романа Радейка. Корисні фішки та цифрові інструменти для юристів.

Прохідний бал ЄФВВ 2023. Скільки?

ЄФВВ/ЄВІ/ЄДКІ
У 2023 р. заплановано проведення ЄФВВ для правників 5 і 6 липня.

Цього року передбачено, що учасники ЄФВВ вирішуватимуть 140 тестових питань з 8 галузей права.

Згідно даних, Українського центру оцінювання якості освіти у онлайновому тестовому сервісі ці завдання розподілено на три окремі сторінки: перша та друга сторінки містять по 50 завдань, третя – 40 завдань.
У межах кожної сторінки завдання мають власну нумерацію: №1–50, №1–50 та №1–40 відповідно. Для переходу від сторінки до сторінки треба використовувати кнопки «Вперед» / «Назад», а номер сторінки, із завданнями якої на певному етапі виконання тесту працює учасник, зазначено вгорі над завданнями поряд з назвою вступного випробування.

Завдання ЄФВВ буде оцінено відповідно до схеми нарахування балів. Тобто по 1 тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді та по 1 тестовому балу – за кожну правильну відповідь на завдання з короткою відповіддю. Отже, за виконання всіх завдань можна отримати від 0 до 140 тестових балів.
Свої результати (тобто кількість набраних тестових балів за правильно виконані завдання) учасники тестування можуть дізнатися відразу після завершення роботи з тестом ЄФВВ. За таблицею переведення тестових балів, яку затвердило Міністерство освіти і науки України, результат буде переведено в рейтингову оцінку за шкалою 100–200 балів.
Для отримання результату з ЄФВВ за шкалою 100–200 балів вступнику необхідно набрати щонайменше 35 тестових балів. Тобто ті учасники, які виконають правильно лише 34 або менше тестових завдання, уважатимуться такими, що не подолали мінімально допустимий поріг, а отже, не отримають результату за шкалою 100–200 балів.

Інформацію про результати основної сесії магістерських вступних випробувань за шкалою 100–200 балів буде розміщено на персональних сторінках учасників тестування до 25 липня 2023 року.

Більше інформацію про ЄФВВ та ЄДКІ у телеграм.