Блог Романа Радейка. Корисні фішки та цифрові інструменти для юристів.

Розбір фабули «Пробного ЄДКІ»

28 вересня відбувалося "Пробне ЄДКІ" для юристів-магістрів, які навчаються за спеціальностями 081 Право та 293 Міжнародне право.

Сьогодні публікую першу фабулу з Пробного ЄДКІ. Інші фабули публікуватиму у телеграм чаті "ЄДКІ/ЄФВВ".
Фабула.

Громадянин України Х, що окупації Автономної Республіки Крим обіймав посаду керівника радіовідділення військової частини у м. Сімферополі. Пізніше зрадив присязі на вірність народу України та перейшов на службу до армії держави-окупанта – Російської Федерації, а з 2019 по 2020 роки обіймав посаду <військового комісара> регіону м. Сімферополь Автономної Республіки Крим.

Громадянин Х реалізуючи незаконні «укази» керівництва РФ, організував та провів 4 призовні кампанії кримчан в одному з районів окупованою РФ Автономної Республіки Крим.

Досудовим розслідуванням встановлено, що окупаційними <правоохоронцями> відкрито подав 200 кримінальних справ за так зване «ухилення від служби» у збройних силах РФ.

Сторона обвинувачена розглядає такі дії РФ в контексті систематичної російської політики, що спрямована на зміну демографічного складу населення півострова, оскільки мешканці Автономної Республіки Крим змушені покинути територію півострова, мов б уникнути незаконного призову на службу до притягнення до кримінальної відповідальності за ухилення від військової служби.

Прокуратура Автономної Республіки Крим направила до Міжнародного кримінального суду звернення щодо незаконного примусу кримчан до служби у збойних силах РФ.


Завдання 1

Яку вимогу щодо законності адміністративних актів порушив X організовуючи призов на <військову службу> на тимчасово окупованій території?

А. Порушення присяги військовослужбовця України.

Б. Перевищення владних повноважень.

В. Прийняття адміністративного акту без залучення зацікавлених осіб.

Г. Прийняття адміністративного акту з ознаками дискримінації за расовою ознакою.

Відповідь "Б. Перевищення владних повноважень." вважається правильною у контексті поданої фабули, і ось чому:

Громадянин Х, будучи колишнім військовослужбовцем України, перейшов на службу до армії держави-окупанта – Російської Федерації, і активно брав участь у організації призовних кампаній, які, згідно з міжнародним правом, є незаконними на тимчасово окупованій території. Таким чином, він виконував адміністративні та військові акти, які не мали законної сили в контексті міжнародного та, можливо, національного законодавства України.

Тепер розглянемо інші варіанти:

А. Порушення присяги військовослужбовця України.

Цей варіант також має підґрунтя, оскільки Х дійсно зрадив присягу на вірність народу України. Однак, завдання ставить питання про вимогу щодо законності адміністративних актів, а не про вірність присязі, тому цей варіант не є найбільш точним у даному контексті.

В. Прийняття адміністративного акту без залучення зацікавлених осіб.

Цей варіант не надто конкретизований у контексті поданої інформації, і ми не маємо даних про те, чи були зацікавлені особи залучені чи ні при прийнятті адміністративних актів.

Г. Прийняття адміністративного акту з ознаками дискримінації за расовою ознакою.

Фабула не надає інформації про те, що адміністративні акти були прийняті з ознаками расової дискримінації, тому цей варіант не може бути вибраний як правильний на основі поданої інформації.

Таким чином, варіант "Б" є найбільш обґрунтованим у контексті поданої фабули і завдання.

Завдання 2

Який строк давності притягнення до відповідальності щодо злочинів, які підлягають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду?

А. давність не застосовується.

Б, 30 років.

В. 20 років.

Г. 50 років.

Правильний варіант "А. давність не застосовується." можна обгрунтувати наступним чином:

Згідно із Статутом Міжнародного кримінального суду (Римський статут), який є основним документом, що регулює діяльність суду, принцип давності не застосовується до злочинів, що підпадають під його юрисдикцію. Це означає, що немає жодних термінів давності для злочинів проти людяності, військових злочинів, злочинів геноциду та злочину агресії, які розглядаються Міжнародним кримінальним судом.

Тепер розглянемо інші варіанти:

Б. 30 років.

В. 20 років.

Г. 50 років.

Ці варіанти можна вважати неправильними, оскільки, як було зазначено вище, принцип давності не застосовується до злочинів, які розглядаються Міжнародним кримінальним судом. Це означає, що немає жодного конкретного терміну, після якого особу не можна було б притягти до відповідальності за злочини, що підпадають під юрисдикцію суду. Такий підхід обґрунтовується важливістю та серйозністю цих злочинів, а також необхідністю забезпечення того, що особи, які вчинили їх, не уникнули відповідальності.

Завдання 3

Чи є підстави для позбавлення Х. громадянства України?

А. Немає підстав, оскільки це громадянство - це невід'ємне і невідчужуване право

Б. Існує підстава, оскільки має місце добровільний вступ на військову службу іншої держави, яка відносно до законодавства цієї держави не є військовим об'єднанням чи альтернативною (невійськовою) службою.

В. Немає підстав, оскільки особа вправі вільно обирати, в якому війську чи службі, де вона має підпорядковуватися законним наказам керівництва.

Г. Існує підстава, оскільки Х. займався правозахистом в іншій державі, громадян України та інших осіб від кримінального переслідування за їх ухилення від військової служби.

А. "Немає підстав, оскільки це невід'ємне і невідчужуване право, якого держава не може позбавити особу."

Цей варіант правильний, оскільки законодавство України визнає громадянство за невід'ємне і невідчужуване право. Відповідний принп закріплений у п 2. ч. 1 ст. 2 ЗУ Про громадянство.

Б. "Існує підстава, оскільки має місце добровільний вступ на військову службу іншої держави, яка відносно до законодавства цієї держави не є військовим об'єднанням чи альтернативною (невійськовою) службою."

Цей варіант не правильний, оскільки йдеться про позбавлення громадянства. Дане положення є підставою для втрати громадянства, відповідно до ст. 19 ЗУ Про громадянство.

В. "Немає підстав, оскільки особа вправі вільно обирати, в якому війську чи службі, де вона має підпорядковуватися законним наказам керівництва."

Цей варіант неправильний, оскільки законодавство України обмежує право громадян служити в іноземних військових формуваннях.

Г. "Існує підстава, оскільки Х. займався правозахистом в іншій державі, громадян України та інших осіб від кримінального переслідування за їх ухилення від військової служби."

Цей варіант, неправильний, оскільки захист прав людини і допомога у випадках кримінального переслідування, як правило, не є підставою для позбавлення громадянства.

Завдання 4

Який міжнародний нормативний акт порушують своїми діями держава-окупант примусовим переселенням населення України на тимчасово окупованій території служити в збройних силах?

А. Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими 1949 р.

Б. IV Конвенцію про закони й звичаї війни на суходолі 1907 р.

В. Конвенцію про статус біженців 1951 р.

Г. Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни 1949 р.


А. Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими 1949 р.

Ця конвенція регулює питання, пов'язані з умовами утримання та поводженням з військовополоненими, а не з цивільним населенням або примусовим вербуванням громадян окупованої території до армії окупанта. Тому цей варіант не є правильним.

Б. IV Конвенцію про закони й звичаї війни на суходолі 1907 р.

Ця конвенція, відома також як Гаазька конвенція, встановлює деякі норми поводження з цивільним населенням та майном на окупованій території, але не надає конкретних деталей щодо примусового вербування цивільних осіб до армії окупанта. Тому цей варіант також не є правильним.

В. Конвенцію про статус біженців 1951 р.

Ця конвенція регулює питання, пов'язані з правами та захистом біженців, і не стосується прямо питань примусового вербування або переміщення цивільного населення. Тому цей варіант також не є правильним.

Г. Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни 1949 р.

Ця конвенція, зокрема її Частина III, яка стосується окупованих територій, забороняє примусове переміщення або переселення осіб з окупованої території, а також примусове вербування цивільних осіб в армію окупанта. Тому цей варіант є правильним.

Таким чином, правильний варіант відповіді:

Г. Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни 1949 р.

Завдання 5

Відмітьте три категорії злочинів, які належать до юрисдикціїї Міжнародного кримінального суду.

А. Геноцид.
Б. Злочини проти людності.
В. Воєнні злочини.

Г. Злочини, які вчиняються іноземцями.

Д. лочини, якими порушуються права, визначені у Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини.

Е. Злочини, які вчиняються під час воєнних дій.

Є. Злочини, вчинені на території іншої держави.

Правильні варіанти відповіді:

  • А. Геноцид.
  • Б. Злочини проти людності.
  • В. Воєнні злочини.

Обгрунтування:

А. Геноцид - це акти, вчинені з наміром знищити, повністю або частково, національну, етнічну, расову або релігійну групу. Це одна з категорій злочинів, які підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.

Б. Злочини проти людності - це серйозні порушення, такі як вбивства, геноцид, тортури, рабство, та інші, які вчиняються як частина широкої або систематичної атаки проти будь-якої цивільної населеності. Це також входить у юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.

В. Воєнні злочини - це порушення законів та звичаїв війни, які включають, але не обмежуються, вбивствами, жорстоким поводженням та тортурами військовополонених або цивільних осіб. Ці злочини також підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.

Неправильні варіанти:

Г. Злочини, які вчиняються іноземцями - юрисдикція Міжнародного кримінального суду не базується на національності злочинця.

Д. Злочини, якими порушуються права, визначені у Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини - ці злочини не входять до юрисдикції Міжнародного кримінального суду, оскільки вони регулюються іншими міжнародними документами та судами.

Е. Злочини, які вчиняються під час воєнних дій - цей варіант занадто загальний і не вказує на конкретний тип злочину, який підпадає під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.

Є. Злочини, вчинені на території іншої держави - юрисдикція Міжнародного кримінального суду не визначається територією вчинення злочину, а типом злочину.

Завдання 6

До підслідності якого органу досудового розслідування віднесено розслідування злочину, про який йдеться в умовах завдані?

А. Державного бюро розслідування.

Б. Національної поліції України.

В. Служби безпеки України.

Г. Національного антикорупційного бюро України.

  • В. Служба безпеки України (СБУ) - Правильний варіант.
  • Служба безпеки України відповідає за розслідування та контрзаходи, пов'язані з державною зрадою, шпигунством, та іншими злочинами, що ставлять під загрозу національну безпеку країни. У контексті наведеної фабули, дії громадянина Х, який перейшов на службу до армії держави-окупанта, можуть бути кваліфіковані як державна зрада, тому розслідування таких злочинів входить до компетенції СБУ.

А. Державне бюро розслідувань.

Державне бюро розслідувань займається розслідуванням злочинів, вчинених посадовими особами, особливо тими, хто займає високі посади в державі, а також злочинів у сфері діяльності правоохоронних органів. У даному контексті, цей орган не є найбільш релевантним для розслідування злочинів, описаних у фабулі.

Б. Національна поліція України.

Національна поліція України займається розслідуванням більшості видів злочинів, але злочини, пов'язані з державною зрадою та діяльністю в окупованих територіях, зазвичай входять до відання СБУ через їхню складність та чутливість.

Г. Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

НАБУ зосереджує свою увагу на розслідуванні корупційних злочинів, особливо тих, що вчинені високопосадовцями або мають великий корупційний компонент. Злочини, пов’язані з державною зрадою та діяльністю в окупованих територіях, не входять до основної компетенції НАБУ.

Отже, з урахуванням контексту фабули та специфіки діяльності кожного з правоохоронних органів, найбільш вірогідним є варіант В - Служба безпеки України.

Завдання 7

Яка кримінально-правова кваліфікація дій X?

А. Пропаганда війни (ст. 436 КК України).

Б. Державна зрада (ст. 1. 111 КК України).

В. Порушення законів та звичаїв війни (ст. 1. ст. 438 КК України).

Г. Державна зрада та порушення законів та звичаїв війни (ст. 1. ст. 111; ч. 1 ст. 438 КК України).

  • Г. Державна зрада та порушення законів та звичаїв війни (ст. 1. ст. 111; ч. 1 ст. 438 КК України) - Правильний варіант.
  • Громадянин Х, який перейшов на службу до армії держави-окупанта та організував призовні кампанії, може бути визнаний винним у державній зраді за ст. 111 КК України. Також, оскільки його дії пов’язані з організацією призову на території, яка перебуває під окупацією, та можливо, іншими порушеннями правил і звичаїв війни, йому може бути пред’явлено звинувачення і за ст. 438 КК України.

А. Пропаганда війни (ст. 436 КК України).

Цей варіант не є повністю вірним, оскільки, хоча громадянин Х і брав участь у військових діях проти України, інформація в фабулі не вказує на те, що він займався пропагандою війни.

Б. Державна зрада (ст. 1. 111 КК України).

Цей варіант частково вірний, оскільки дії громадянина Х, які полягають у переході на службу до армії держави-окупанта, можуть бути кваліфіковані як державна зрада. Однак, враховуючи його активну участь у призовних кампаніях, додаткові звинувачення можуть бути пред’явлені.

В. Порушення законів та звичаїв війни (ст. 1. ст. 438 КК України).

Цей варіант також частково вірний, оскільки дії громадянина Х, пов’язані з організацією призовних кампаній на окупованій території, можуть бути розглянуті як порушення законів і звичаїв війни. Однак, без урахування державної зради, цей варіант не враховує всі його дії.

Отже, враховуючи всі аспекти діяльності громадянина Х, найбільш вірогідним є варіант Г, який включає в себе як державну зраду, так і порушення законів та звичаїв війни.

Завдання 8

Чи може застосовуватися давність притягнення гр. X до кримінальної відповідальності за вчинений ним злочин і чому?

А. Так, якщо успішно спливе 25 років з моменту її учинення незалежно від підстав ухилення та переривання строку.

Б. Так, якщо успішно спливе 15 років з моменту її учинення і цей строк не зупиняється і не переривається.

В. Ні, оскільки він учинив особливо тяжкий злочин.

Г. Ні, оскільки він учинив злочин проти основ національної безпеки України

Г. Ні, оскільки він учинив злочин проти основ національної безпеки України. - Правильний варіант. Згідно з законодавством України, давність не застосовується до осіб, які вчинили злочини проти основ національної безпеки. Громадянин Х, який зрадив Україну і перейшов на службу до армії держави-окупанта, а також активно допомагав у проведенні призовних кампаній, вчинив злочин проти національної безпеки.

А. Так, якщо успішно спливе 25 років з моменту її учинення незалежно від підстав ухилення та переривання строку.

Цей варіант невірний, оскільки, як було вказано вище, давність не застосовується до злочинів проти національної безпеки.

Б. Так, якщо успішно спливе 15 років з моменту її учинення і цей строк не зупиняється і не переривається.

Цей варіант також невірний з тих самих причин – давність не застосовується до злочинів проти національної безпеки.

В. Ні, оскільки він учинив особливо тяжкий злочин.

Цей варіант може вважатися частково вірним, оскільки злочини проти національної безпеки, як правило, є особливо тяжкими. Однак, ключова причина, через яку давність не застосовується, полягає в характері злочину (проти національної безпеки), а не в його тяжкості.

Отже, правильний варіант відповіді – Г, оскільки дії громадянина Х, які включають зраду та активну співпрацю з окупаційною владою, являють собою злочин проти основ національної безпеки України, до якого не застосовується давність.