Блог Романа Радейка. Корисні фішки та цифрові інструменти для юристів.

За що звільнили Ірину Фаріон?

ЄФВВ/ЄВІ/ЄДКІ
Професорка Ірина Фаріон, яка працює працювала в університеті "Львівська політехніка", викликала суспільне обурення через свої публічні висловлювання.

Вона звинуватила українських військових, зокрема бійців певних підрозділів, у використанні російської мови, стверджуючи, що це підриває їхню українську ідентичність. Її коментарі спричинили хвилю обурення серед студентів та викладачів, що вилилося у студентські протести з вимогою її звільнення. Окрім цього, професорка опублікувала в соціальних мережах лист студента з окупованого Криму, що висловив їй підтримку, не приховавши його особистих даних. Це призвело до його затримання окупаційними силами.
Ця ситуація викликала суспільний резонанс, що в кінцевому випадку стало причиною її звільнення з Львівської політехніки.
Ця ситуаціях стала основою для створення тестів для учасників курсу ЄДКІ. Фабули побудував на темах про підстави припинення трудового договору і вирішення індивідуальних трудових спорів. Треба розуміти студентам можливі юридичні сценарії розвитку події та їх наслідки.
Але давайте розглянемо причину звільнення Ірини Фаріон з посади професора кафедри української мови.
У наказі, який оприлюднений ЗМІ і датований 15 листопада 2023 р., вказано, що Ірину Фаріон звільнили з посади професорки кафедри української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук на підставі п. 3 ст. 41 Кодексу законів про працю України – вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи, є підставою для розірвання трудового договору з працівником.

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 41 КЗпП вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи, є підставою для розірвання трудового договору з працівником.

У постанові Верховного Суду України від 11 лютого 2015 року у справі № 6-248цс14 зроблено висновок, що звільнення працівника, який виконує виховні функції та який вчинив аморальний проступок, допускається за наявності двох умов:

1) аморальний проступок повинен бути підтверджений фактами;

2) вчинення проступку несумісне з продовженням роботи, що має виховну функцію. Таке звільнення допускається за вчинення аморального проступку як при виконанні трудових обов`язків, так і не пов`язаного з ними (вчинення такого проступку в громадських місцях або в побуті).

Зокрема, аморальним проступком є винне діяння, що суперечить загальноприйнятим нормам і правилам, порушує моральні устої суспільства, моральні цінності, які склалися в суспільстві, і суперечить змісту трудової функції, тим самим дискредитуючи службово-виховні, посадові повноваження відповідного кола осіб.

Однак, Верховний Суд у постанові від 31 жовтня 2022 р. у справі № 61-18516ск21 звертає увага на те, що "термін «аморальний проступок» є оціночним поняттям, оскільки не конкретизований законодавцем, отже суду, як правозастосовному органу, надана можливість на свій розсуд надавати оцінку на підставі встановлених обставин справи, чи є ті чи інші діяння аморальним проступком. Зокрема, аморальним проступком можна вважати діяння, яке суперечить загальноприйнятим нормам і правилам, порушує моральні устої суспільства, моральні цінності, які склалися в суспільстві, і суперечить змісту трудової функції конкретного працівника".

У постанові Верховного Суду України від 22 березня 2017 року у справі № 6-3135цс16 зроблено висновок працівники, які виконують виховну функцію, - вчитель, педагог, вихователь - зобов`язані бути людиною високих моральних переконань та бездоганної поведінки. Особистий приклад викладача та його авторитет і високоморальна поведінка мають виключно важливе значення у формуванні свідомості молоді. Тому якщо педагог недостойною поведінкою скомпрометував себе перед учнями, іншими особами, порушив моральні норми, втратив тим самим авторитет, дискредитував себе як вихователь, він може бути звільнений з роботи за пунктом

3 частини першої статті 41 КЗпП. З підстав вчинення аморального проступку, несумісного з продовженням такої роботи, можуть бути звільненні лише ті працівники, які займаються виховною діяльністю, наприклад, вихователі, вчителі, викладачі, практичні психологи, соціальні педагоги, майстри виробничого навчання, методисти, педагогічні працівники позашкільних закладів. Звільнення не може бути визнано правильним, якщо воно проведено лише внаслідок загальної оцінки поведінки працівника, не підтвердженої конкретними фактами.

Також Верховний Суд акцентує, що якщо педагог недостойною поведінкою скомпрометував себе перед учнями, іншими учасниками навчально-виховного процесу, порушив моральні норми, втратив тим самим авторитет, дискредитував себе як педагог, що унеможливлює досягнення мети навчально-виховного процесу, він підлягає звільненню з роботи за пунктом 3 частини першої статті 41 КЗпП України.

Підставою для звільнення за пунктом 3 частини першої статті 41 КЗпП України є не будь-який аморальний проступок, а такий, що несумісний із продовженням цієї роботи.

Законодавець не визначив критеріїв межі між проступками, сумісними і не сумісними з продовженням роботи, отже суд зобов`язаний з метою виконання завдання цивільного судочинства самостійно надати оцінку і встановити, чи є аморальний проступок, за який звільнено працівника, таким, що сумісний із продовженням роботи з урахуванням конкретних обставин справи.

Отже, давайте підсумуємо.

Факти Справи:
  1. Ірина Фаріон, професорка кафедри української мови в Львівській політехніці, була звільнена на підставі п. 3 ст. 41 Кодексу законів про працю України. Цей пункт стосується звільнення за вчинення аморального проступку несумісного з продовженням роботи.
  2. Причини звільнення: Фаріон викликала суспільне обурення своїми публічними висловлюваннями, звинувачуючи українських військових у використанні російської мови та опублікувавши лист студента з Криму з його особистими даними, що призвело до його затримання.

Позиція Верховного Суду України щодо звільнення за аморальний проступок:

Критерії для звільнення: Звільнення допускається, якщо:
  • Проступок підтверджений фактами.
  • Проступок несумісний з продовженням роботи, що має виховну функцію.

  1. Оцінка "аморального проступку": Верховний Суд наголошує, що це оціночне поняття. Суд має право визначити, чи є конкретні дії аморальним проступком на основі встановлених обставин.
  2. Роль виховної функції: Педагоги та особи з виховними обов'язками повинні демонструвати високі моральні стандарти. Недостойна поведінка, що порушує моральні норми та дискредитує особу як вихователя, може бути підставою для звільнення.

Юридичний аналіз та висновок:

Звільнення Фаріон:
  • Враховуючи її публічні висловлювання та поведінку, при звільненні Львівська політехніка могла аргументувати, що вона порушила моральні норми, які очікуються від особи, що виконує виховні функції.
  • Оприлюднення особистих даних студента, що призвело до його затримання, може бути розглянуто як серйозний проступок, який підриває її авторитет та можливість продовжувати виконувати свої професійні обов'язки.

Відповідність Практиці Верховного Суду:
  • Ситуація із Фаріон може відповідати критеріям, встановленим Верховним Судом: її дії можна розцінити як аморальний проступок, якщо він підтверджений фактами та є несумісним з продовженням роботи у виховній сфері.
  • Оцінка дій Фаріон як аморального проступку, відповідно до позиції Львівської політехніки може відповідати юридичним нормам, враховуючи її роль як викладача та вплив на студентів.

Звільнення Ірини Фаріон з Львівської політехніки за аморальний проступок є виправданим відповідно до українського законодавства та практики Верховного Суду.Її дії можуть не відповідати вимогам високих моральних стандартів, які ставляться перед особами, що виконують виховні функції.

Однак, п. Ірина Фаріон повідомила у своєму тг каналі, що планує оскаржити наказ про свої звільнення. Так, що очікуємо продовження даної справи та оцінку суду щодо дій та аргументів Львівської політехніки при її звільнення.