Блог Романа Радейка. Корисні фішки та цифрові інструменти для юристів.

ЄФВВ 2023. Характеристика тестів для правників

ЄФВВ/ЄВІ/ЄДКІ
Робочі групи при Міністерстві освіти і науки України розробили характеристики предметних тестів єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ), - вказано на сайті УЦЯО.

Предметні тести ЄФВВ міститимуть 140 завдань із вибором однієї правильної відповіді, на виконання яких буде відведено 180 хвилин.


ЄФВВ З ПРАВА ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

Загальна кількість тестових завдань: 140

Тривалість тестування: 180 хв.

Необхідність виокремлення певних блоків / компонентів: Так

Запитання в тестовому зошиті розміщуються відповідно до навчальних дисциплін після заголовку з назвою навчальної дисципліни перед кожною групою запитань, присвячених відповідній навчальній дисципліні.

Розподіл кількості тестових запитань по галузях права:

  •  Конституційне право України – 17 запитань;
  •  Адміністративне право України. Адміністративне судочинство в Україні – 17
  •  запитань;
  •  Цивільне право України – 18 запитань;
  •  Цивільне процесуальне право України – 17 запитань;
  •  Кримінальне право України – 18 запитань;
  •  Кримінальне процесуальне право України – 17 запитань;
  •  Міжнародне публічне право – 18 запитань;
  •  Міжнародний захист прав людини – 18 запитань.
  • Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати надавши правильні відповіді на всі запитання – 140 тестових бали.
Номери тестових завдань
1—140

Типи завдань
Завдання з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих варіантів відповіді

Схема нарахування балів
0 або 1 бал:
1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.